DALI-cockpit

Konfigurasjon og overvåking av DALI-systemer
Praktisk programvare til konfigurering av DALI-systemer og overvåking av kommunikasjonen på DALI-bussen.

Forutsetninger

Funksjoner

  • Konfigurasjon av BEGA DALI-komponenter
  • Konfigurasjon av standard DALI-laster (forkoblingsutstyr)
  • Adressering av DALI-systemer
  • Opprettelse av grupper
  • Opprettelse av scener
  • Registrering av busskommunikasjonen
  • Utsendelse av enkeltkommandoer