Weten

Maximale flexibiliteit in de verlichting

Lichtsterkteverdelingen en toepassingsgebieden van BEGA railspots

Met de BEGA railspots staat u een krachtig assortiment van gebruiksklare spots voor integratie in 3-fase-Eurostandard-Plus®-stroomrailsystemen ter beschikking.

Kies uit een breed en veelzijdig spectrum aan lichtopbrengsten en lichtsterkteverdelingen de geschikte stralers voor uw toepassingen. Profiteer van de licht- en productkwaliteit van onze technologieën en optische systemen.

Blijf flexibel met behulp van optische filters of door gebruik van de BEGA zoomstralers met instelbare halve bundelbreedte.

Bij de lichtplanning moeten de respectieve verlichtingssituatie, de architecturale omstandigheden en het vermogensspectrum van de te gebruiken armaturen samen in overweging worden genomen. Behalve de verlichtingssterkte is de lichtsterkteverdeling een doorslaggevende parameter bij de keuze van de geschikte armaturen voor een doelgerichte uitvoering van de gewenste enscenering.

Onze rupsbandspots zijn compatibel met alle Eurostandaard Plus-systemen en met de producten van gangbare fabrikanten.

Plaatselijke omstandigheden of nauwkeurig gedefinieerde presentatiewensen vereisen een grote mate van flexibiliteit, niet alleen bij de plaatsing van de armaturen in stroomrails. Om meerdere halve bundelbreedtes voor de nauwkeurige uitvoering van de geplande lichtenscenering te kunnen gebruiken, zijn deze armaturen verkrijgbaar met zoomoptiek. De lichtsterkteverdeling kan flexibel door een eenvoudige verstelling van de lenseenheid worden bepaald en indien nodig worden gewijzigd.

Behalve de basisverlichting zijn zo ook gedetailleerde presentaties met indrukwekkende verlichtingsresultaten mogelijk. De precisie bij de uitvoering van alle verlichtingsopgaven en de snel uit te voeren veranderingsmogelijkheden van de halve bundelbreedtes zijn bepalend voor de bijzondere flexibiliteit van deze railspots.

BEGA zoomstralers overtuigen door de traploze instelbaarheid van de halve bundelbreedte tussen 15º en 50º. Met de draaibare lenseenheid kan de instelling die voor de desbetreffende behoefte nodig is op elk moment gemakkelijk geselecteerd en aangepast worden. De standaard ingestelde lichtsterkteverdeling kan met optische filters, die als accessoires verkrijgbaar zijn, worden gewijzigd: bandvormig, symmetrisch-diffuus, asymmetrisch.

Productinformatie weergevenAlle railspots weergeven

15°

50°


Idealiter worden deze railspots gebruikt in shops, bars of lounges.

Symmetrisch-strooiend

De railspots met strooiende lichtsterkteverdeling ensceneren deelgebieden van de ruimte voor een geaccentueerde presentatie van speciale oppervlakken of functionele zones.

Symmetrisch-breedstralend

Het breedstralende licht van de DALI-regelbare armaturen zorgt voor de basisverlichting. De presentatie die in deze context is opgenomen krijgt hierdoor de nodige aandacht.

Wanneer een bijzonder opvallende, heldere verlichting vereist is of de stralers op grotere afstand van het te verlichten oppervlak gemonteerd moeten worden, dan zijn deze railspots met hun hoge vermogens de ideale verlichtingsinstrumenten.

Symmetrisch-strooiend

De railspots met strooiende lichtsterkteverdeling ensceneren grotere gebieden van de ruimte voor het accentueren van speciale vlakken of functionele zones – in overeenstemming met de kleursfeer.

Symmetrisch-breedstralend

Het breedstralende licht van de DALI-regelbare armaturen kan voor de basisverlichting zorgen.

RGBW & Tunable White

In de RGBW-versie wordt de lichtenscenering uitgebreid met vrij te kiezen kleurenspel. Zowel in shops, bars of lounges kan het corporate design van de onderneming met de presentatie in kleur ondersteund worden. Door het gebruik van kleur en de hoge lichtopbrengsten zal ook de enscenering van nieuwigheden of bijzonderheden speciale en zelfs versterkte aandacht krijgen.

Tunable White-armaturen bieden de mogelijkheid te variëren tussen koud- en warmwitte verlichting en daardoor bij verschillende presentatievormen te passen.

Bundelend

Met bundelende lichtsterkteverdeling worden afzonderlijke voorwerpen geaccentueerd – bijvoorbeeld op het presentatiepodium van een winkel, museum of galerie worden de belangrijkste voorwerpen van de enscenering door spots uitgelicht.

Strooiend

Met strooiende lichtsterkteverdeling worden belangrijke zones zoals winkelrekken/verkooppunten, vitrines, verkeerswegen en recreatiezones benadrukt. Gedeeltes van de ruimtes worden op speciaal in scène gezet. De aandacht wordt daardoor op deze deelgebieden van de ruimte gericht.

Breedstralend

Breedstralende lichtsterkteverdeling zorgt voor de gelijkmatige verlichting van de ruimte. Door het oplichten van wandoppervlakken is het bijvoorbeeld mogelijk de ruimte groter te laten lijken.


Symmetrisch-breedstralend

De symmetrisch-breedstralende lichtsterkteverdeling zorgt voor een zeer gelijkmatige verlichting. Het presentatievlak lijkt groter door de gelijkmatige en ononderbroken verlichting van de wandvlakken.

Asymmetrisch-strooiend

Met asymmetrisch-strooiende lichtsterkteverdeling worden verticale vlakken bijna rechthoekig verlicht. Deze gelijkmatigheid heeft een gunstig effect op de gehele ruimte. Gebruikt voor een presentatiepodium van een winkel, museum of galerie zal de bezoeker deze presentatie bijzonder intensief waarnemen.