DALI-Cockpit

Konfigurering och övervakning av DALI-system
En komfortabel programvara för konfigurering av DALI-system och för övervakning av kommunikation på DALI-bussen.

Förutsättningar

Funktioner

  • Konfigurering av BEGA DALI-komponenter
  • Konfigurering av standard-DALI-laster (driftdon)
  • Adressering av DALI-system
  • Skapa grupper
  • Generera scener
  • Registrera busskommunikationen
  • Skicka enskilda kommandon