Lysstyring

DALI-systemkomponenter

DALI er specialkonstrueret til styring af enkelte rum inden for bygningsautomation. En komfortabel styring af lyset står her i centrum. DALI produkter er baseret på standarden EN 62386. Vores DALI-systemkomponenter er kompatible med gængse DALI-produkter. Dette sikrer, at også styrerelæer og sensorer fra andre producenter kan integreres i systemet.

Software

DALI-Cockpit

En komfortabel software til konfigurering af DALI-systemer og til overvågning af kommunikationen på DALI-bus.

Betjeningsenheder

DALI-touchpanel

Tre multifunktions-touchpaneler til manuel styring af LED-, Tunable-White- og RGBW-armaturer (DT 6, DT 8, RGBWAF).

DALI-drejelysdæmper

DALI-drejelysdæmper til styring af LED-armaturer. Til at skifte og indstille lysstyrken af DALI-armaturer, til styring af Tunable-White-armaturer (DT 8) eller RGBW-armaturer (DT8).

DALI-krydskontakt

Funktioner som grupper, scenarier eller styring af trappeopgange kan tildeles krydskontakten med fire knapper via softwaren DALI-Cockpit. Egnet til Tunable White (TW) og Colour Control (CC).

Sensorer

DALI-sensorer til indendørsområder

DALI-bevægelses- og lyssensor Passiv infrarød bevægelses- og lyssensor til indendørsområder, som reagerer på bevægelser. Lodret åbningsvinkel på ± 46°, vandret åbningsvinkel på± 51°. Rækkevidde tolv meter. Lyssensorens måleområde mellem 0 og 2500 lx. Konfigurationen gennemføres via softwaren DALI-Cockpit.

DALI-lyssensor Sensor til indendørsområder med et måleområde mellem 0 og 2500 lx. Tærskelværdier til at udføre koblingskommandoer kan indstilles i softwaren DALI-Cockpit.

DALI-sensorer til udendørsområder

DALI-PIR-bevægelses- og lyssensor til detektering af personbevægelser og lysstyrke. Til styring af LED-armaturer

DALI-2 Zhaga bevægelses- og lyssensor

Passiv infrarød bevægelses- og lyssensor. Egnet til grænseflader i henhold til Zhaga Book 18 Ed. 3.0.

Styreenheder og -moduler

Smart DALI-controller

Med Smart DALI-controlleren er det muligt at styre og dæmpe op til 15 DALI-armaturer uden kabel

  • med en smartphone og appen BEGA Smart
  • med en BEGA Remote Control
  • med Smart Rotary-dæmper

DALI-styrerelæ

Til styring af en relækontakt via DALI-bus.

DALI-afbrydermodul

Modul til tilslutning af fire gængse knapper eller afbrydere til at styre DALI-forkoblinger.

DALI-knapmodul

Modul til tilslutning af fire potentialfri knapper eller afbrydere til at styre DALI-forkoblinger.

DALI-2 EnOcean-knapmodul

Kompakt DALI-2 styringsmodul til tilslutning af op til 4 EnOcean trykknapper til DALI-systemet.

DALI-dagslysmodul

Styreenhed til Tunable-White-armaturer. Efterligner dagslysforløbet (døgnrytmen). Lyset bliver automatisk varmere eller køligere i løbet af dagen: varmere lys i morgen- og aftentimerne, køligere lys ved middagstid.

DALI-sekvensmodul

Program til at gemme fire uafhængige frekvenser, som kan hentes via DALI-betjeningselementer, som f.eks. DALI-timer, DALI-styremodul fire knapper/afbrydere eller DALI-krydskontakt.

DALI-2 sekvensmodul

DALI-2 sekvenseringsmodulet muliggør en automatisk tidsbaseret sekvens af kommandoer. En sekvens svarer til en række sceneopkald eller en hvilken som helst kommandosekvens.

DALI-timer

Til timerfunktioner med op til 14 posteringer til at kalde lysscenarier for LED-, Tunable-White- og RGBW-armaturer (DT6, DT8, RGBWAF, xy).

DALI-effektreduktion

Styreenhed til automatisk effektreduktion eller natsænkning af lysstyrken med integreret DALI-strømforsyning til op til ni standard DALI-belastninger.

Strømforsyning og Repeater

DALI-strømforsyning

Strømforsyning til DALI-forkoblingsenheder og betjeningsenheder.

DALI-Repeater

Muliggør en forlængelse af den maksimale kabellængde på 300 meter (DALI-linje) til 600 meter. Hver DALI-linje kan kun forlænges én gang ved hjælp af en repeater.

Grænseflader og gateways

DALI USB-interface

Forbindelse af pc/laptop, hvor programmeringssoftwaren DALI-Cockpit er installeret, med DALI-bus. Kun nødvendig til programmering.

Bluetooth-DALI-gateway

Til ibrugtagning og strømforsyning af DALI-forkoblinger og styringskomponenter på en DALI-linje med maks. 64 enheder.

KNX/DALI-gateway

KNX-DALI-gateway til integrering af 64 armaturer med DALI-forkobling i et KNX-anlæg. Parametrering af 16 DALI-grupper, 16 DALI-lysscenarier og af 16 sekvenser ved hjælp af applikationsprogrammet i ETS-softwaren. DALI-farvelysstyring af Tunable White og RGBW-armaturer (DT8, RGBWAF, xy) kan således realiseres.

Værktøjer

DALI-programmer

DALI-programmer til parametrering af DALI-enheder. Fire knapper kan programmeres med DALI-parametre. Komfortabel konfigurering og parametrering af komponenterne via appen BEGA Tool.