Sähkönjakelu

Sähköinen liikkuvuus

Lataa siellä, missä on valoa: sähköautojen älykkäät latausyksiköt

Tulevaisuuden liikkuvuuden edellytys on kattava sähköautojen latauspisteverkosto ilman tilaa vieviä latausasemia, jotka vaikuttavat kaupunkikuvaan tai kaupallisiin ja yksityisiin alueisiin. Uudet BEGA-latausyksiköt voidaan integroida valaisinrunkoihin ja valoelementteihin tai pylväisiin.

Lue lisää BEGAn sähköisistä liikkuvuusratkaisuista

Kattava

Latausyksikkömme voidaan integroida olemassa olevaan infrastruktuuriin ja luoda näin kattava verkko sähköajoneuvoille.

Lainmukainen

BEGAn latausyksiköissä yhdistyvät tarkkuus ja vastuullisuus: ne täyttävät määräykset ja vastaavat myös vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan AFIR-asetuksen vaatimuksia.

Kaikki yhdestä paikasta

BEGA-latausyksiköille on ominaista, että ne ovat yhteensopivia vakiintuneen Open Charge Point Protocol -protokollan (OCPP 1.6) kanssa, joka on sähköautojen latausasemien taustajärjestelmien keskeinen viestintästandardi.

Tulevaisuusvarma

Latausyksikköjen rakenteessa näkyy vuosikymmenten kokemus. Ne ovat jykeviä ja säänkestäviä.


Itsenäiset latausyksiköt
Latausyksiköt
integroitu valaisimiin ja valaisinpylväisiin
Latausyksiköt
Jälkiasennukseen olemassa oleviin valaisinpylväisiin
Maksupääte