Sähkönjakelu

Sähköinen liikkuvuus

Lataa siellä, missä on valoa: sähköautojen älykkäät latausyksiköt

Tulevaisuuden liikkuvuuden edellytys on kattava sähköautojen latauspisteverkosto ilman tilaa vieviä latausasemia, jotka vaikuttavat kaupunkikuvaan tai kaupallisiin ja yksityisiin alueisiin. Uudet BEGA-latausyksiköt voidaan integroida valaisinrunkoihin ja valoelementteihin tai pylväisiin.

Lue lisää BEGAn sähköisistä liikkuvuusratkaisuista

Kattava

Latausyksikkömme voidaan integroida olemassa olevaan infrastruktuuriin ja luoda näin kattava verkko sähköajoneuvoille.

Lainmukainen

Latausyksikkömme täyttävät määräykset ja ovat latauspylväitä koskevan saksalaisen asetuksen mukaisia (LSV 2023).

Kaikki yhdestä paikasta

Lataus, maksu, laskutus: latauskonseptimme sisältää toisiinsa mukautetut laitteistot ja ohjelmistot.

Tulevaisuusvarma

Latausyksikkömme on valmistettu vuosikymmenten kokemuksen pohjalta. Ne ovat jykeviä ja säänkestäviä.


Itsenäiset latausyksiköt
Latausyksiköt
integroitu valaisimiin ja valaisinpylväisiin
Latausyksiköt
Jälkiasennukseen olemassa oleviin valaisinpylväisiin
Maksupääte