Privacy­bepalingen

BEGA.com Privacybeleid volgens AVG

De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens ("PG") of toewijsbare apparaatgegevens (samen met PG "gegevens") heeft voor ons de hoogste prioriteit. Dienovereenkomstig houden wij ons aan de wet om uw gegevens de best mogelijke bescherming te bieden. In het onderstaande willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de gegevensverwerking.

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG (hierna "BEGA") verwerkt PG in de zin van art. 4 nr. 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitsluitend in het kader van de AVG en – indien van toepassing – op grond van § 25 van de Duitse Telemediawet (TMG) vallende gegevens uitsluitend in het kader van deze bepalingen.

Deze privacyverklaring biedt informatie in overeenstemming met art. 13 AVG.


1. Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon (art. 13, par. 1, onder a) AVG)

verantwoordelijk voor de werking van de website en alsmede voor de behandeling van uw PG is

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG Postfach 3160 58689 Menden

2. Contactgegevens van de medewerker verantwoordelijk voor gegevensbescherming (art. 13, par. 1, onder b) AVG)

verantwoordelijk voor de gegevensbescherming bij BEGA is:

De heer M. Helling c/o BEGA Gantenbrink-Leuchten KG Postfach 3160 58689 Menden

[email protected]

3. Algemene informatie

a. BEGA biedt op haar website een openbaar en een niet-openbaar (toegangsbeveiligd) gedeelte ("gebruikersgedeelte") aan, die elk verschillende gebruiksvereisten voorschrijven (cf. gebruiksvoorwaarden). Daarnaast biedt BEGA de mogelijkheid om via een onlineshop-module (hierna: ("onlineshop") op de website reserveonderdelen aan te schaffen. Dienovereenkomstig zijn er ook verschillen in de verwerking van PG.

b. Bij gebruik van het openbare gedeelte van de website wordt het automatisch geanonimiseerde IP-adres van de gebruiker opgeslagen. Op grond van de anonimisering is een toewijzing in principe niet mogelijk en kan uit het volgen van de bewegingen van de geanonimiseerde gebruiker op de website geen gevolgtrekking worden gemaakt over een specifieke gebruiker.

c. Voor het gebruik van het besloten gebruikersgedeelte is registratie of aanmelding met een reeds voorhanden BEGA ID van de gebruiker vereist. Dit geldt ook voor bestellingen in de webshop van BEGA.

4. Soorten PG

De hieronder vermelde gegevens zijn die van art. 4 nr. 1 AVG.

a. Bezoeken van de website/gratis downloads

Bij elk bezoek aan de website en bij het downloaden van documenten in het vrij toegankelijke gedeelte van de website worden automatisch de volgende logbestanden van de respectieve gebruiker aangemaakt:

 • informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • het adres van de vorige bezochte website
 • het geanonimiseerde IP-adres van de gebruiker
 • elke succesvolle login op de gebruikersaccount
 • datum en tijdstip van het bezoek
 • het e-mailadres (uitsluitend in het kader van de WebApp).

Daarnaast worden in het kader van het gebruik van het besloten gedeelte de volgende logbestanden aangemaakt:

 • (niet) succesvolle login
 • wijziging van het wachtwoord door de gebruiker
 • fout tijdens de registratie
 • wijziging van gebruikersgegevens
 • fout tijdens het verwijderingsproces voor gebruikers
 • fout bij het opnieuw verzenden van de activeringsmail
 • (niet) succesvolle activering
 • fout bij het verzenden van de "Wachtwoord vergeten" e-mail
 • privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden zijn door de gebruiker geaccepteerd
 • fout bij de e-mailverzending.

b. BEGA ID

In het kader van het verkrijgen van de BEGA ID verwerkt BEGA de volgende gegevens:

 • aanhef,
 • titel,
 • voornaam,
 • achternaam,
 • bedrijfssector,
 • bedrijf,
 • adres,
 • huisnummer,
 • postcode,
 • plaats,
 • land,
 • telefoon,
 • fax,
 • mobiele telefoon,
 • Website

c. contact via e-mail.

Indien de gebruiker gebruik maakt van de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met BEGA via [email protected], worden het e-mailadres inclusief alle technisch met het e-mailbericht verband houdende gegevens en de inhoud van het bericht opgeslagen. Met name het e-mailadres, indien gepersonaliseerd, kan een PG zijn in de zin van Art. 4 Nr. 1 AVG, evenals de inhoud van het bericht of delen daarvan.

d. Gebruik van het contactformulier

BEGA verwerkt de via het contactformulier door de gebruiker vermelde gegevens:

 • bedrijf,
 • bedrijfssector,
 • voornaam,
 • achternaam,
 • adres,
 • huisnummer,
 • postcode,
 • plaats,
 • land,
 • telefoon,
 • berichtinhoud.

e. Sollicitatiedocumenten

Sollicitatiedocumenten kunnen ook per e-mail worden ingediend (zie subpagina "Vacatures"). De in dit kader verwerkte gegevens zijn PG in de zin van art. 4 nr. 1 AVG.

f. Webshop

Wanneer de gebruiker reserveonderdelen bestelt in de onlineshop, worden de volgende PG's verzameld

 • factuuradres,
  • aanhef,
  • titel,
  • voornaam,
  • achternaam,
  • bedrijf,
  • straat,
  • huisnummer,
  • postcode,
  • plaats,
  • land,
 • Afleveradres
  • aanhef,
  • titel,
  • voornaam,
  • achternaam,
  • bedrijf,
  • straat,
  • huisnummer,
  • postcode,
  • plaats,
  • land,
 • betalingsgegevens (afhankelijk van de gekozen betaalwijze)
  • kredietkaarthouder, kredietkaartnummer, vervaldatum

g. Newsletter

Voor de verzending van de nieuwsbrief verwerkt BEGA de volgende gegevens van de gebruiker, die een PG kunnen vormen

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • IP-adres van de oproepende computer
 • Datum en tijdstip van de aanmelding en bevestiging (bij Double-opt-in-werkwijze)
 • Website prestatie-indicatoren, zogenaamde Key Performance Indicators (KPI's) voor het meten van het succes van het gebruik van de website, zoals:
  • aantal openingen
  • link-kliks
  • afmeldingen

5. Doeleinden van de verwerking PG (art. 13, par. 1, onder c) AVG)

a. Bezoeken van de website/gratis downloads

De logbestanden worden verwerkt om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van de informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een vindt geen evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats.

b. BEGA ID

De door de gebruiker in het kader van de registratie voor het verkrijgen van de BEGA ID verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de aangeboden gebruiksmogelijkheden binnen de door BEGA aangeboden telemedia of voor de uitvoering van het gebruikscontract. De gegevens worden dus uitsluitend gebruikt voor intern klantenbeheer en voor de verwerking van aanvragen van de geregistreerde gebruiker.

Als de gebruiker inlogt in zijn gebruikersaccount met zijn BEGA ID, kan hij zogenaamde projectlijsten aanmaken. Deze worden vervolgens opgeslagen in een database van BEGA en kunnen worden geraadpleegd zolang de gebruikersaccount bestaat.

c. Contact

De gegevens die door de gebruiker in het kader van de contactmogelijkheden worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt met het doel van de verwerking van de aanvraag van de gebruiker.

d. Sollicitatiedocumenten

De verwerking van de gegevens is gericht op de vaststelling van de kwalificaties van de sollicitant en zijn geschiktheid voor de bij BEGA in te vullen functie.

e. Onlineshop

De door de gebruiker in het kader van het bestelproces verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de afwikkeling van de bestelling en worden voor dit doel door BEGA verwerkt. De voor de afwikkeling van bestellingen verplichte informatie is afzonderlijk gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig.

Om te vermijden dat dubbele registraties worden aangemaakt, controleert BEGA of de ontvangen gegevens van gastbestellingen aan een bestaande klantenaccount kunnen worden toegewezen.

f. Newsletter

De verwerking van de gegevens gebeurt om de gebruiker actuele interessante aanbiedingen per e-mail ter beschikking te kunnen stellen. Het opslaan van IP-adres, de tijdstippen van de aanmelding en bevestiging dient om de aanmelding te bewijzen en eventueel om een mogelijk misbruik van de PG te kunnen ophelderen.

6. Overdracht ontvanger/derde partij/derde land (art. 13, par. 1, onder e) en f) AVG

Ontvangers van de gegevens kunnen behalve BEGA derden zijn die de gegevens in opdracht van BEGA verwerken, of die in het kader van hun dienstverlening voor BEGA toegang tot de gegevens hebben (bv. IT-dienstverleners). Met hen bestaat een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen overeenkomstig art. 28 AVG.

Indien BEGA in opdracht van gebruikers diensten verleent of goederen levert, kan het onder bepaalde omstandigheden nodig zijn dat PG, zoals naam en adres, worden doorgegeven aan bedrijven die BEGA gebruikt om de dienst te verlenen of goederen te leveren, als onderdeel van de contractverwerking. Er vindt geen andere overdracht van gebruikersgegevens aan derden plaats (art. 4 nr. 10 AVG), tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk mee instemt.

De gebruiker heeft binnen zijn gebruiksersaccount de mogelijkheid om projectlijsten (zie Gebruiksvoorwaarden) te downloaden. Daarbij kan de gebruiker kiezen (opt-in) of een door BEGA vooraf ingestelde verkooppartner, die geografisch aangewezen is voor de plaats waar het project plaatsvindt, de gegevens op de projectlijst en de contactgegevens van de gebruiker ontvangt. Zonder actieve keuze van de gebruiker vindt deze overdracht niet plaats.

Alle gegevens worden opgeslagen op servers of computers binnen de Europese Unie, een overdracht naar een derde land vindt niet plaats en is ook niet de bedoeling.

Een overdracht van PG aan overheidsinstellingen en autoriteiten gebeurt alleen in het kader van wettelijke voorschriften.

7. Cookies en analysetools

a. Session-ID-cookies

Openbaar gedeelte:

In het openbare gedeelte van de website heeft de gebruiker de mogelijkheid een zogenaamde "herinneringslijst" aan te maken. Voor het opslaan hiervan gebruikt BEGA zogenaamde session-ID-cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het kader van het websitegebruik instellingen van websites bijv. in de webbrowser van de gebruiker opslaan. De cookies dienen ervoor om informatie over de gebruiker op te slaan, zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om onder meer "herinneringslijsten" aan te maken (zie Gebruiksvoorwaarden). De door BEGA gebruikte session-ID-cookies worden uitsluitend voor de huidige sessie in de webbrowser van de gebruiker opgeslagen en worden bij het sluiten van de browser automatisch gewist.

Besloten gedeelte

BEGA gebruikt daarnaast session-ID-cookies binnen het besloten gedeelte. Zodra de gebruiker in het besloten gedeelte is ingelogd, slaan de sessie-ID-cookies de link op naar de website die geopend was op het ogenblik van de login, de taal die geselecteerd was op het ogenblik van de login en de reactie op de vraag of het privacybeleid aan de gebruiker moet worden getoond. Tevens worden de remote-user-ID, de gebruikers-ID en het e-mailadres opgeslagen als onderdeel van de BEGA ID. De door BEGA gebruikte session-ID-cookies worden uitsluitend voor de huidige sessie in de webbrowser van de gebruiker opgeslagen en worden bij het sluiten van de browser automatisch gewist.

Het gebruik van het besloten gebruikersgedeelte vereist dat de gebruiker de door BEGA gebruikte sessie-ID-cookies en de opslag van gegevens door middel van sessieopslag toestaat.

b. Matomo

Voor de verwerking van statistische gegevens over het gebruik van deze website (openbaar en besloten gedeelte), bijvoorbeeld welke producten op "herinneringslijsten" worden geplaatst en hoe vaak, wordt het open-source analyse-instrument Matomo gebruikt, dat gedurende een periode van zeven dagen een cookie op de harde schijf van de gebruiker opslaat. Bij de overdracht van de statistische gegevens worden geen PG verzameld. Alle gegevens die door Matomo worden verwerkt, worden opgeslagen op de servers van BEGA in Nederland. Het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort voordat het wordt opgeslagen, zodat conclusies over de natuurlijke persoon niet mogelijk zijn. Matomo wordt door BEGA gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren voor puur interne doeleinden en om haar aanbod te verbeteren. Hiervoor wordt het volledige navigatietraject van de gebruiker op de website opgeslagen, waaronder welke secties/producten worden opgeroepen in het kader van het gebruik van de website, scrollgedrag, afspelen van video's, tijd, besturingssysteem, verblijfsduur, links, exits en geanonimiseerd IP-adres.

Bij gebruikers die een "do not track" functie in hun browser hebben geactiveerd, wordt geen webtracking met behulp van Matomo uitgevoerd. Tevens kan de anonieme analyse van gebruiksgegevens door Matomo worden tegengegaan via de opt-outpagina.

8. Social media

a. YouTube

BEGA beschikt over een videokanaal op de website YouTube, dat via een link toegankelijk is via www.bega.com. De beheerder van de YouTube website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube").

Wanneer de gebruiker op de link klikt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke pagina's van de website www.bega.com de gebruiker heeft bezocht.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

b. Facebook

Daarnaast worden links gebruikt die de gebruiker naar het sociale netwerk Facebook leiden, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (hierna "Facebook").

Wanneer de gebruiker op de Facebook-link klikt die op www.bega.com is geplaatst, wordt hij doorgeleid naar het Facebook-profiel van BEGA en wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke internetpagina's van BEGA door de gebruiker zijn bezocht. Als de gebruiker gedurende deze tijd is ingelogd als lid van Facebook, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount.

Bij het gebruik van de plug-in-functies (bv. klikken op de "Vind ik leuk"-knop, geven van een reactie), wordt ook deze informatie aan de Facebook-account toegewezen.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over de rechten van de gebruiker in dit verband en over mogelijkheden om de privacy te beschermen, is te vinden in het privacybeleid van Facebook; https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

c. LinkedIn

BEGA heeft een bedrijfspagina op het netwerk LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "LinkedIn"). Als de gebruiker op de link klikt die op www.bega.com is geplaatst, wordt hij doorgeleid naar de door BEGA beheerde bedrijfspagina.

Als de gebruiker op de "Recommend Button" van LinkedIn klikt en de gebruiker is tegelijkertijd ingelogd op zijn account bij LinkedIn, dan is het mogelijk voor LinkedIn om het bezoek aan de website van BEGA toe te wijzen aan het account van de gebruiker. Wij wijzen erop dat BEGA als aanbieder van de pagina's geen kennis heeft van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

d. Pinterest

Daarnaast worden links aangeboden die leiden naar het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, VS (hierna "Pinterest"). Als de gebruiker op de link klikt die op www.bega.com is geplaatst, wordt hij doorgeleid naar de Pinterest-pagina die door BEGA wordt beheerd.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals de rechten van de gebruiker en de mogelijkheden tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is te vinden in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

e. XING

BEGA gebruikt functies van het XING-netwerk. Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland (hierna "Xing"). Bij elk bezoek aan een van onze pagina's die functies van XING bevatten, wordt een verbinding met de servers van XING tot stand gebracht. Voor zover wij weten worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-Button is te vinden in het privacybeleid van XING op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

f. houzz

Daarnaast bevat www.bega.com koppelingen naar het platform houzz, dat wordt beheerd door Houzz Inc., 285 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA 94301, VS (hierna "houzz"). Als de gebruiker op de link klikt die op www.bega.com is geplaatst, wordt hij doorgeleid naar de houzz-informatiepagina die door BEGA wordt beheerd.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door houzz, de rechten van de gebruiker en de mogelijkheden tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zijn te vinden in het privacybeleid van houzz: https://www.houzz.de/privacyPolicy

9. Newsletter

BEGA verstuurt de Newsletter over actuele interessante aanbiedingen alleen aan gebruikers die

 • vooraf uitdrukkelijk toestemming daarvoor hebben gegeven, of
 • die reeds goederen gekocht of diensten van BEGA gebruikt hebben en waarvan BEGA het e-mailadres rechtstreeks van de gebruiker heeft ontvangen. In dat geval mag de Newsletter alleen reclame voor vergelijkbare goederen en diensten van BEGA bevatten.

Voor de aanmelding voor de Newsletter gebruikt BEGA de zogenoemde Double-opt-in-werkwijze. Dit betekent dat BEGA na aanmelding van de gebruiker een e-mail naar het opgegeven e-mailadres stuurt, waarin de gebruiker wordt gevraagd te bevestigen dat hij de eigenaar van het opgegeven e-mailadres is en de berichten wenst te ontvangen. Wanneer die aanmelding niet binnen 24 uur wordt bevestigd, worden de gegevens geblokkeerd en na één maand automatisch gewist.

De toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief kan de gebruiker te allen tijde herroepen en de nieuwsbrief opzeggen. De herroeping kan kenbaar worden gemaakt door op de in elke Newsletter-e-mail beschikbare link te klikken of door een bericht te sturen naar de in het impressum vermelde contactgegevens.

De gebruiker kan er ook mee akkoord gaan, dat BEGA bij het verzenden van de nieuwsbrief het gebruikersgedrag evalueert en aan het individuele klantenprofiel koppelt (zogenaamde Newsletter-Tracking). Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde Web-Beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Voor die evaluaties koppelt BEGA de hierboven (punt 4, onder f) vermelde gegevens) en de Web-Beacons aan het e-mailadres en een individuele ID. Ook de links in de Newsletter bevatten deze ID. De gebruiker kan te allen tijde verzet aantekenen tegen deze tracking door zich voor de nieuwsbrief af te melden. Zolang de gebruiker op de nieuwsbrief geabonneerd is, worden deze gegevens opgeslagen. Na een afmelding slaan wij de gegevens louter statistisch en anoniem op.

10. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking (Art. 13, par. 1, onder c) AVG)

a. Bezoek aan de website/gratis downloads

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens in de openbare ruimte door middel van cookies, analyse-instrumenten en social media-links, alsmede logbestanden is art. 6, par. 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het aanbieden van een functioneel onberispelijke en voor de gebruiker geoptimaliseerde website.

Met betrekking tot de verwerking van gegevens in het besloten gedeelte, is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

b. Contact via e-mail

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is art. 6, lid 1, onder f) AVG, wanneer de afzender nog geen klant bij ons is of niet reeds op een andere manier een zakelijke relatie met ons heeft. Wanneer er reeds een contractuele relatie bestaat of rechtstreeks op initiatief van de afzender moet worden aangegaan, is artikel 6, lid 1, onder b) AVG de rechtsgrond.

c. Gebruik van het contactformulier

Rechtsgrond voor de verwerking van de verstrekte gegevens is Art. 6 par. 1 lit. a) AVG. Voor het verzenden van de in het formulier ingevulde gegevens geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens ten behoeve van de verwerking van de aanvraag door BEGA.

d. Indienen van sollicitatiedocumenten

Rechtsgrond voor de verwerking, met name de tijdelijke opslag van de in de sollicitatiedocumenten verstrekte gegevens, is § 26 BDSG.

e. Onlineshop

Rechtsgrond voor de verwerking van PG in verband met het gebruik van de onlineshop is art. 6, par. 1, p. 1, onder b, AVG.

f. Newsletter

Rechtsgrond voor de verwerking van PG in verband met het verzenden van de Newsletter is art. 6, par. 1, p. 1, onder a, AVG, in het bijzonder betreffende de Newsletter-Tracking; voor het overige het legitieme belang volgens art. 6, par. 1, p. 1, onder f AVG.

11. Duur van de opslag (art. 13, par. 2, onder a) AVG)

De gegevens worden opgeslagen zolang ze nodig zijn voor het bereiken van het doel van hun verzameling of tot de intrekking van een gegeven toestemming, telkens onder de beperkingen van art. 17 par. 3 AVG.

Dit is als volgt het geval:

 • Logbestanden: worden automatisch om de 14 dagen gewist.
 • Download: na voltooiing ervan.
 • Verzending contactformulier / e-mail: De gegevens worden één jaar na het antwoord op de vraag gewist, tenzij vóór het verstrijken van deze termijn verdere communicatie over hetzelfde onderwerp heeft plaatsgevonden of de gegevens nog nodig zijn op grond van een contractuele relatie (ten behoeve van de verwerking/uitvoering van overeenkomsten) of op grond van wettelijke bewaarplichten overeenkomstig de wettelijke termijn moeten worden bewaard.
 • Registratiegegevens: na beëindiging van de gebruiksrelatie.
 • Sollicitatiedocumenten: de gegevens worden zes maanden na kennisgeving van de afwijzing gewist. De documenten van elke sollicitant die door BEGA in dienst wordt genomen, worden in een personeelsdossier opgenomen.
 • Cookies/analysetools zie hiervoor
 • Onlineshop: De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de geldende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of BEGA er geen gerechtvaardigd belang bij heeft bij de verdere opslag ervan.

12. Rechten van de gebruiker (art. 13, par. 2, onder b) - e), art. 7, par. 3 AVG)

Bij het bestaan van wettelijke vereisten heeft de gebruiker te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over PG die we over hem hebben opgeslagen, art. 15 AVG, evenals het recht op correctie, art. 16 AVG, beperking van verwerking, art. 18 AVG, verwijdering van zijn gegevens, art. 17 AVG.

Voor zover de gebruiker het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover BEGA geldend heeft gemaakt, zal BEGA alle mogelijke ontvangers aan wie de betreffende PG's zijn verstrekt, van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met onevenredige moeite.

Evenzo heeft de gebruiker het recht om de verleende toestemming in te trekken (art. 7, art. 6, par. 1 lit a), AVG), art 7, par. 3, AVG. De correcte intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die tot dan heeft plaatsgevonden.

Bovendien heeft de gebruiker te allen tijde het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van de hem betreffende PG, die op basis van art. 6, par. 1 lit. e) of f) AVG gebeurt, bezwaar te maken, art. 21 AVG.

Bovendien heeft de gebruiker, als aan de wettelijke vereisten is voldaan, het recht om zijn PG, die hij aan BEGA heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, standaard en machineleesbaar formaat (wet inzake gegevensoverdracht, art. 20 AVG).

Voor de uitoefening van deze rechten wendt de gebruiker zich tot de onder 1 of 2 vermelde instanties.

Overigens heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als aan de wettelijke vereisten is voldaan, art. 77 AVG.

13. Rechten van BEGA

BEGA heeft het recht om de toegangsbevoegdheid tot het besloten gebruikersgedeelte te blokkeren of volledig te verwijderen door het gebruikersaccount door een beheerder te deactiveren om de telkens in de gebruiksvoorwaarden vermelde redenen. In geval van blokkering worden de eerder verzamelde gegevens niet automatisch gewist. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de gebruiker om de verwijdering van zijn gegevens te verlangen. BEGA behoudt zich het recht voor om het e-mailadres van de geblokkeerde gebruiker op een zogenaamde blacklist te plaatsen, waardoor een hernieuwde registratie met dit e-mailadres niet mogelijk is.