DALI-krydskontakt

Funktioner som grupper, scenarier eller styring af trappeopgange kan tildeles krydskontakten med fire knapper via softwaren DALI-Cockpit. Egnet til Tunable White (TW) og Colour Control (CC).

Alle DALI-systemkomponenter

Lysstyring af enkelte rum

Tekniske data

Fire knapper til forskellige funktioner, der hver kan tildeles en tast. Grupper, lysscenarier eller styring af trappeopgange kan styres. Også velegnet til den manuelle styring af LED- og Tunable-White-armaturer (DT 6, DT 8).


Downloads

DALI-Cockpit

Komfortabel software til konfigurering af DALI-systemer og til overvågning af kommunikationen på DALI-bus.

yderligere informationer og download