Sustainable by Design

Bæredygtighed gennem holdbarhed og pålidelighed

Vores vejledende princip for den for markedet enestående levetid og det umiskendelige ved vores produkter er:

Sustainable by Design!

Modstandsdygtighed og holdbarhed af alle komponenter og dermed det originale koncept for forståelig, ægte bæredygtighed har altid været vores motivation. Pålidelige forme, der er blevet etableret i løbet af meget lang tid og er højt værdsat på markedet, er en anden byggesten i denne pålidelige konsistens.

Hvad der driver os:
 • Hvordan producerer vi på en klima- og miljøansvarlig CO2-neutral måde?
 • Hvordan kan vi forbedre vores strenge selvpålagte værdier yderligere?
 • Hvilket materiale lever op til vores definitioner af kvalitet og holdbarhed?
 • Hvordan kan vores komponenter genbruges og genanvendes efter årtiers brug?

Er der stadig plads til forbedringer af vores genanvendelige produkt- og emballagemateriale – selv om det kun er i tilsyneladende ubemærkede randområder?LEDELSE

Ejerledet virksomhed i mere end 75 år

Bevidst om ansvaret for de næste generationer vil vi blive ved med at forske og konstant videreudvikle os selv og vores produkter, tjenester og teknologier.

Mere om BEGA’s virksomhedshistorie

Første generation Heinrich og Bruno Gantenbrink

Anden generation Heiner og Bruno Gantenbrink

Tredje generation Heinrich og Maximilian GantenbrinkInstitutionaliseret ledelse

Miljø- og bæredygtighedsledelse er institutionaliseret i virksomheden og støttes af den ansvarlige afdeling i det daglige arbejde.

Ledelsen hos BEGA er certificeret inden for de relevante områder:

Kvalitet

DS/EN ISO 9001:2015

Miljø

DS/EN ISO 14001:2015

Energi

DS/EN ISO 50001:2018

Arbejdsmiljø og sundhed

ISO 45001:2018MEDARBEJDERE

Kontinuitet gennem modernitet og langsigtet jobsikkerhed

Ved at fremme selvstændig handling styrker vi vores bæredygtige processer og strukturer.

60

procent af arbejdsstyrken har været hos BEGA i mere end 10 år.

25

-års jubilæum fejrer i gennemsnit 16 medarbejdere hvert år.

40

unge medarbejdere uddannes hos BEGA hvert år

PRODUKTUDVIKLING

Vores produkter har haft deres plads i arkitekturen i mange årtier.

Vi har fundet former og figurer, der fungerer i går, i dag og i morgen - pålidelige, konsekvent moderne og altid på forkant med teknologien.

Bæredygtig lige fra starten - holdbar og tidløs i alle facetter.

Selv de højeste krav til lysteknik, forarbejdnings- og brugskvalitet overgår markedsstandarderne.

Denne pålidelighed understøttes af:

 • Logisk produktdesign
 • Optimering af alle processer
 • Forøgelse af produkteffektiviteten
 • Teknikkens pålidelighed

Produkter som BEGA Lichtbaustein® har været en del af vores program i 60 år i en form, der stadig videreudvikles, og med konstant opdateret teknik.

MATERIALE

98 % af vores slutprodukter indeholder genbrugsmaterialer.

 • Ansvarlig anvendelser af materialer, brug af biobaserede og bionedbrydelige materialer samt holdbare materialer.
 • Efterbehandling af alle materialer for maksimal holdbarhed.
 • Ekstreme og meget krævende testprocedurer til kvalitetssikring.
 • Kontinuerlig forskning til løbende videreudvikling af materialer.

aluminium
Glas
BEGA NeoGlass®
træ
Kunststof


FORSYNINGSKÆDER

BEGA fremstiller udelukkende selv.

Vi importerer ikke varer til videresalg: Indkøb af materialer til produktionen fra anerkendte leverandører. Sporbare, langsigtede og modstandsdygtige forsyningskæder fører til materialekontinuitet og -pålidelighed.

Mere end 90 % af materialerne købes i Europa

Ca. 70 % af dem fra TysklandPRODUKTION

Skånsom brug af ressourcer gennem løbende effektivitetsforbedringer.

 • Klimaneutrale produktionsprocesser gennem brug af grøn elektricitet og grøn gas samt yderligere kompensation for de resterende CO2-udledninger.
 • Yderligere CO2-reduktion gennem miljøvenlige omlægningskoncepter i produktionen (f.eks. ændringer af interne transportprocesser).
 • Selvstændighed og uafhængighed takket være egne produktionsteknikker og en høj grad af egen produktionsdybde.
 • Løbende analyse af alle produktionsprocesser og videreudvikling.

334.000 kWh

mindre el*

138.000 kWh

mindre gas*

31 t

mindre CO2*

4.000.000 kWh

mindre ferskvand*

105 t

mindre affald*

* Hovedkvarter Menden 2020-22

Egen elproduktion

blev lanceret på Carpinteria-anlægget i solskinsstaten Californien (USA). Knowhowet overføres løbende til alle BEGA’s lokationer.

95 %

af BEGA’s elektricitetsbehov i Californien dækkes af virksomhedens eget solcelleanlæg.PRODUKTER

BEGA-armaturer og -komponenter er ingen engangsprodukter.

Lange livs-cyklusser, der sætter standarder på markedet, kendetegner ydeevnen i vores pro-dukt-sortiment. Det er beregnet til mange årtiers brug.

Efter denne lange brugstid tager det kun få skridt at modernisere armaturerne teknisk og holde dem i god stand. Det er det, vi mener med bæredygtighed.

BEGA’s Continued Life-programmet giver dig forskellige muligheder for at eftermontere eksisterende belysningsanlæg.

BEGA’s Continued Life-program

Opgradering

Bekvem opgradering, som udføres af kunden på stedet ved hjælp af skræddersyede LED-opgraderingssæt.

Renovering

Istandsættelse af armaturer på fabrikken:

 • Teknisk opgradering
 • Istandsættelse af overfladerne: Efter udført service ligner det i udseende og teknik et nyt produkt
 • Garanti og garantiperiode som for nye produkter

Udskiftning af armaturer

Belysningsanlæg kan opgraderes med BEGA-produkter med et look, der har været afprøvet i årtier.


BRUG AF PRODUKTET

Miljørigtigt lys

 • Vi tilbyder løsninger til miljøvenlig og økonomisk belysning og lysstyring.
 • Særlig beskyttelse af natur og mennesker gennem egne teknologier.
 • Der er også mulighed for specielt fremstillede produkter.

Alle informationer omkring miljø- og naturvenlig belysning