Produkt og kvalitet

Ansvarsfuld udendørsbelysning

Miljørigtigt lys

Effekten og betydningen af kunstigt lys

Naturlige lyskilder som sol og måne har indflydelse på både planternes og mikroorganismernes biologiske aktivitet og menneskers og dyrs instinkter. I mørke fungerer lyset fra månen som navigeringshjælp for dyr og her især for insekter som klassen med de fleste arter. Skiftet mellem lys og mørk, lysindfaldets retning og lysets rytme, som bestemmes af, hvor længe lyset er til stede, har desuden indflydelse på organismernes liv.

Kunstigt lys – især det med en høj andel af blåt lys – tiltrækker dyr, især insekter og fugle. Det kan forstyrre den naturlige livsrytme alvorligt. Og det kan have vidtrækkende konsekvenser: Forstyrre forplantningen og jagten efter føde og endda, at dyr dør omkring kunstige lyskilder. Lys bør ikke være en forstyrrende faktor i naturen for at minimere den negative indflydelse på hele økosystemet.

Med henblik på samtidig at opfylde det grundlæggende behov for en sikkerheds- og identitetsskabende belysning, bør fokus ligge på en ansvarsfuld udendørsbelysning. Udendørsbelysningen illuminerer vores hverdagsrum og skal så vidt muligt undgå at påvirke dyrelivet negativt – både i naturnære og urbane miljøer.


Principper for effektiv økologisk belysning

Følgende retningslinjer er vigtige i forhold til at opnå en ansvarlig udendørsbelysning, hvor både økologiske og økonomiske hensyn går op i en højere enhed:

  • Hvert lys bør have et klart formål og være udført i et design, der er foreneligt med omgivelserne (naturområder, boligområder, indre byområder, industriområder)

  • Lyset skal kun ramme der, hvor der er brug for det – under overholdelse af de relevante forskrifter

  • Lyset bør ikke være kraftigere end nødvendigt og skal kunne indstilles og styres efter det konkrete behov

  • Blænding, lysspredning og lysudstråling til siden og oven for armaturerne skal undgås

  • Særligt i naturnære områder bør de planlagte og implementerede lyspunkter være jordnære og afblændede .

  • Om muligt bør der vælges varme lysfarver – 3000 Kelvin eller lavere farvetemperaturer grundet den lavere andel af blåt lys

  • Armaturerne skal designes med så høj en tæthedsklasse som muligt, så insekterne forhindres i at trænge ind i armaturerne og ende deres dage her

  • Overfladetemperaturen armaturerne skal være så lav som muligt – ved at undgå unødig varmeudstråling beskyttes den omkringliggende natur


Sådan påvirker lysfarvens andel af blåt lys insekter og mennesker

Med henblik på at gøre lyset mindre tiltrækkende for dyr, især insekter, anbefales det at reducere andelen af blåt lys. Armaturerne fra BEGA er i de fleste tilfælde designet med en farvetemperatur på 3000 Kelvin .

Mange af armaturerne fra BEGA fås herudover også med en farvetemperatur på 2700 eller 2200 Kelvin – på anmodning kan vi desuden også levere stort set alle armaturer i andre farvetemperaturer.

Synligheden af lysets bølgelængde for: 🟢 insekter (nataktive) 🟠 mennesker


Miljø- og naturvenlige belysningsløsninger til iscenesættelse af hverdagens leverum

Vellykkede lysløsninger bør ikke påvirke den omgivende natur, hvorfor unødige lysemissioner skal undgås. Samtidig gælder det om at skabe relevant oplyste leverum til glæde for de mennesker, der har deres gang her. Herudover har arkitektur for det meste en særlig kulturel, historisk, lokalsamfundsmæssig eller arkitektonisk betydning. Disse rum skal derfor også fremstå som identitetsskabende og rumlige ankerpunkter på de mørke tider af døgnet – som minimum i aftentimerne.

Dark Sky

Armaturer til naturnære omgivelser

BEGA BugSaver ®

Naturvenlig belysning til beskyttelse af nataktive dyr