Tilbehør til kvadratiske vægindbygningsarmaturer

Tekniske data

Det kan være en fordel at anvende et indbygningshus i indbygningsåbningen.

Vores indbygningshuse er tilpasset specielt til BEGA-armaturer og giver mulighed for perfekt indbygning i lofter og vægge.

Hvis armaturerne skal indbygges i murværk eller betonvægge, der efterfølgende skal pudses, er det hensigtsmæssigt også at anvende indmuringsrammer.

Indbygningshus til indbygning af armaturer i isolerede facader. Velegnet til isoleringstykkelser fra 120 til 200 mm. Den modulære opbygning og sammensætningen af enkelte isoleringselementer i trin på 20 mm muliggør en fleksibel tilpasning til isoleringssystemet.

En omfattende test udført af Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist bekræfter, at konstruktionen er fri for kuldebroer. Den ekstra forhøjelse af væggens regulære varmeoverførselskoefficient er ΔU <0,01 W/(m² · K).

Til indpudsning af huset kræves en indmuringsramme – valgfrit til enten planmonteret eller planforsænket indbygning af armaturet. Indmuringsrammer skal bestilles særskilt som tilbehør.

Hvis armaturerne skal indbygges i murværk eller betonvægge, der efterfølgende skal pudses, er det hensigtsmæssigt at anvende indmuringsrammer i aluminium, der passer til indbygningshusene.

Hvis armaturerne skal indbygges i murværk eller betonvægge, der efterfølgende skal pudses, er det hensigtsmæssigt at anvende indmuringsrammer i aluminium, der passer til indbygningshusene.