Tilslutningshus til påbygning på jorden

Tilslutningshusets indvendige diameter er dimensioneret således, at kabelovergangen mellem et jordkabel og ledningen til tilslutning af armaturet kan etableres ved hjælp af samledåsen 70730.


Tekniske data

galvaniseret svejsekonstruktion af stål Gevindindsatser og monteringsskruer af rustfrit stål