Boligkomplekser

Problemløserne

Konnektivitet, lethed, sikkerhed – til et Professional Smart Home

Belysning i boligkomplekser skal tilgodese både beboere, forbipasserende og miljøet. Der skal tages højde for forskellige forventninger, som en intelligent lysstyring kan opfylde individuelt. Bygge- og miljøsikkerhed opnås takket være ensartet belysning uden mørke hjørner. Forskellene mellem bebyggelses-nære arealer, fritids-arealer og parkeringspladser skal vurderes særskilt. Vigtige områder som indgange, knude-punkter og følsomme steder kræver særlige lysstyrker. Stierne og visuelle akser til parkerings-arealer bør ligeledes fremhæves med lys, uden at beboerne opfatter dem som forstyrrende.

Funktionalitet, sikkerhed og iscenesættelse takket være smart belysningsplanlægning i det indre af et boligkompleks.

The Valley · Amsterdam · Nederlandene
Harmonisk planlagt belysning og professio­nel styring – således smelter boliger og yderområder sammen til én enhed. Heinrich-Köhler-Hof · Hannover · Tyskland
BEGA Connect. Den skybaserede lysstyring, som alt efter behov kan have sin egen internetforbindelse.

Professionelt Smart Home er det fælles mål for udviklere, operatører og beboere i større boligkomplekser. Vejen til ukompliceret implementering følger klare retningslinjer: Energieffektivitet, enkelhed, åbne grænse-flader (hvor det er muligt) og klar afgrænsning af private områder (hvor det er nødvendigt). Onlineløsninger såsom wibutler IoT-plat-formen og vores professionelle styrings-system BEGA Connect opfylder konsekvent kravene. De sikrer konnektivitet, lethed og sikkerhed inde og ude på alle niveauer af opsætning, styring og kontrol. Hvis der mangler IP-infrastruktur, eller der er behov for en ekstra onlineforbindelse, kommer BEGA Connect ved behov med sin egen internetforbindelse via Narrowband IoT.

Få mere at vide om BEGA Connect


wibutler: Platformløsningen på tværs af producenter og enheder til holistisk bygnings-automatisering via IoT.

Automatiseret lys fås efter behov i fælles- og funktionsrum i bygningerne og styres ligeledes centralt. Smarte løsninger til hver enkelt boligenhed er nu afskærmet på en måde, der er afgørende for privatlivets fred.

Et Professional Smart Home samler alt og holder det alligevel så sikkert under lås og slå, at personlige interesser og privatliv beskyttes, og at der ikke er risiko for, at udefrakommende manipulation kan lykkes.

Få mere at vide om wibutler Styringsintelligensen vokser med hver tilføjelse. Et over-blik over belys-nings-systemernes funktionalitet er garanteret uanset placering. Skift, administrer, nyd: Det kunne ikke være nemmere at opsummere og tage hensyn til alle involveredes forskellige interesser.

Uanset om det er nyt eller eksisterende: Styringen begynder allerede med planlægningen eller den intelligente sammenkobling af eksisterende og nye systemer.

Funktionalitet, sikkerhed og iscenesættelse takket være smart belysningsplanlægning på udendørsområderne af et boligkompleks. The Valley · Amsterdam · Nederlandene
Automatisk tænding og slukning, når der opholder sig personer i opgangen, sparer energi og dermed penge.

Anvendelseseksempler

Kontakt

Vores planlægningsservice finder den rigtige vej sammen med dig. Den designes individuelt – så den passer til dit projekt.

+49 2373 966-0

[email protected]

Kontaktformular