Viden

Belysning med fuld fleksibilitet

Lysfordeling og anvendelsesområder af BEGA-strømskinnelyskastere

Med BEGA-strømskinnelyskastere har du et kraftfuldt udvalg af brugsklare projektører til integration i 3‑fase-Eurostandard Plus®‑strømskinnesystemer.

Vælg de passende lyskastere til dine behov fra et bredt og alsidigt udvalg af lyseffekter og lys-intensitets-fordelin-ger. Drag fordel af lys- og produktkvaliteten af vores teknologier og optiske systemer.

Forbliv fleksibel ved at bruge optiske filtre eller ved at vælge BEGA Zoom-lyskastere med en indstillelig halv spredningsvinkel.

Ved planlægning af belysningen skal der tages højde for både den respektive belysningsopgave, de arkitektoniske forhold og ydeevnespektret for de armaturer, der skal anvendes. Ud over belysningsstyrken er lysfordelingen en afgørende parameter ved valg af egnede armaturer til den målrettede implementering af den ønskede iscenesættelse.

Vores strømskinnelyskastere er kompatible med alle Eurostandard Plus-systemer såvel som med produkter fra andre kendte producenter.

Kravene på installationsstedet eller nøjagtigt definerede præsentationsretningslinjer kræver en meget stor fleksibilitet ikke kun ved placering af armaturerne i strømskinner. For at kunne bruge flere halve spredningsvinkler til præcist at realisere den planlagte lysiscenesættelse fås disse armaturer også med zoom-optik. Lysfordelingen kan indstilles fleksibelt ved hjælp af en enkel indstilling af linseenheden og ændres efter behov.

Således lykkes der ud over en grundbelysning også præsentationen af detaljer med imponerende belysningsresultater. Præcisionen i gennemførelsen af næsten alle belysningsopgaver og de hurtigt realiserbare muligheder for at ændre de halve spredningsvinkler definerer strømskinnelyskasternes særlige fleksibilitet.

BEGA Zoom-lyskastere imponerer med, at de halve spredningsvinkler kan indstilles trinløst mellem 15º og 50º. Den drejelige linseenhed gør det nemt at vælge den ønskede indstilling og tilpasse den efter de aktuelle behov. Med henblik på ændring af den fabriksindstillede lysfordeling fås forskellige optiske filtre som tilbehør: båndformet, symmetrisk-diffus, asymmetrisk.

Produktinformationer Vis alle strømskinnelyskaster

15°

50°


Denne strømskinnelyskaster egner sig ideelt til brug i butikker, barer eller lounges.

Symmetrisk spredende

Strømskinnelyskasterne med spredende lysfordeling iscenesætter delområder af det samlede rum og fremhæver særlige overflader eller funktionsområder.

Symmetrisk bredstrålende

Det bredstrålende lys fra DALI-styrbare armaturer skaber grundbelysningen. Dette sørger for den nødvendige opmærksomhed for præsentationen, der er indlejret i denne kontekst.

Ønskes der en særlig iøjnefaldende kraftig belysning, eller der skal monteres lyskastere i større afstand fra den oplyste overflade, så er disse strømskinnelyskastere med deres høje effekt det ideelle lysværktøj.

Symmetrisk spredende

Strømskinnelyskasterne med spredende lysfordeling iscenesætter større områder af rummet og fremhæver særlige flader eller områder med særlige funktioner – i afstemning med farveatmosfæren.

Symmetrisk bredstrålende

Det bredstrålende lys fra DALI-styrbare armaturer kan skabe en grundbelysning.

RGBW og Tunable White

I RGBW-versionen udvides lysets iscenesættelse med ubegrænsede farvespil. Uanset om det er i butikker, barer eller lounger: Farvepræsentationen kan understøtte virksomhedens corporate design. Brugen af farver og den store lyseffekt gør, at iscenesættelsen af nye produkter eller specielle funktioner får en særlig og endnu større opmærksomhed.

Tunable White-armaturer giver mulighed for at skifte mellem kold og varm hvid belysning og på den måde yde retfærdighed til forskellige præsentationsformer.

Smalstrålende

Med smalstrålende lysfordeling kan individuelle genstande fremhæves – for eksempel på præsentationsplatformen i en butik, på et museum eller i et galleri fremhæver spotlights hovedfigurerne i den samlede opsætning.

Spredende

Med spredende lysfordeling bringes vigtige zoner som reoler/salgsstande, montrer, gangarealer og loungeområder i fokus. Dele af rummene iscenesættes som noget særligt. Opmærksomheden henledes på dele af rummene.

Bredstrålende

Den bredstrålende lysfordeling muliggør en ensartet belysning af rummet. Lysere vægflader kan f.eks. få rum til at virke større.


Symmetrisk bredstrålende

Den symmetrisk bredstrålende lysfordeling muliggør en meget jævn belysning. Præsentationsplatformen fremstår større på grund af den jævne og kontinuerlige belysning af vægflader.

Asymmetrisk spredende

Med asymmetrisk spredende lysfordeling belyses vertikale flader på en næsten rektangulær måde. Denne ensartethed giver hele rummet et visuelt løft. Præsentationsplatformen i en butik, på et museum eller i et galleri hjælper den besøgende til at opleve denne præsentation som noget særligt.