RheinMain CongressCenter, Wiesbaden

Perinteisen arkkitehtuurin ympäröimää ainutlaatuisuutta

Miten jopa 12 500 hengen innovatiivinen kongressikeskus voidaan yhdistää perinteiseen kantakaupunkiarkkitehtuuriin? Wiesbadenin sydämessä sijaitseva RheinMain CongressCenter vastaa tähän arkkitehtoniseen ja kaupunkirakentamiseen liittyvään kysymykseen. Perinteisiä rakennuselementtejä ja nykyaikaista rakennustyyliä yhdistävä huippumoderni arkkitehtuuri sulautuu hyvin kantakaupungin rakennusperinteeseen.

Arkkitehti Ferdinand Heide tekee vaikutuksen rakennuksella, joka on läpinäkyvä ja tulvii päivänvaloa. Rakennus sulautuu saksalaisen Hessenin osavaltion pääkaupungin urbaaniin ympäristöön myös julkisivunsa puolesta, joka muistuttaa Euroopan vanhimpiin kuuluvan kylpylän suuria rakennelmia. RheinMain CongressCenteriä ympäröivät korkeat pylväiköt ammentavat tyylinsä wiesbadenilaisesta kylpylästä ja kaupunginteatterista.

Vaikuttavien julkisivujen ja niiden valaistuksen merkitys korostuu Wiesbadenissa myös siksi, että sisätilojen rakenteet, ryhmittelyt ja materiaalit näkyvät ulos.

Wiesbadenin museon ja kahden Hessenin osavaltion ministeriön välittömässä läheisyydessä sijaitseva rakennuskompleksi sulautuu hyvin kaupunkiympäristöön kulkuväylän ansiosta, joka jakaa rakennuksen kahteen osaan. Jalankulkijoiden ei siis tarvitse kiertää kongressikeskusta matkallaan kantakaupunkiin. Tämä tukee suunnittelufilosofiaa: keskus haluaa olla houkutteleva kohde vierailijoiden lisäksi wiesbadenilaisille, jotka voivat käyttää rakennusta muulloinkin kuin tapahtumien aikaan.

RheinMain CongressCenterissä on yhteensä 45 tapahtumatilaa, valoisat aulatilat, 9 000 hengen halli ja toinen 3 200 hengen sali. Liikuteltavat seinät lisäävät joustavuutta. Suuressa hallissa oleva 3 000 hengen katsomojärjestelmä voidaan siirtää sille tarkoitettuun säilytystilaan. Tilavien sisäänkäyntialueiden ansiosta useita tapahtumia voidaan järjestää samanaikaisesti hallien lisäksi myös pienemmissä kokoushuoneissa. Tämä kaikki pohjautuu suunnittelijan kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ”Ulkopuolelta lähiympäristöön harmonisesti sulautuva, sisältä Saksan innovatiivisin kongressi- ja tapahtumakeskus.”

CongressCenterissä on lämpöpumpulla toimiva lattialämmitys. Huippukuorman aikana lämmitys tapahtuu biomassavoimalaitoksen tuottamalla kaukolämmöllä. Suuren hallin katolla oleva aurinkosähköjärjestelmä tuottaa lämpöpumpun tarvitseman sähkön.

Kongressikeskus sai jo kolme vuotta ennen avajaisiaan platinaisen esisertifikaatin Saksan kestävän rakentamisen yhdistykseltä (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB).

RheinMain CongressCenterin julkisivun korkealaatuiset, lämpimän keltaisen ja beigen sävyiset materiaalit sulautuvat Wiesbadenin kantakaupungin rakennusperinteeseen. Suuret lasipinnat korostavat rakennuksen läpinäkyvyyttä. ”Kongressikeskuksen materiaaleissa toistuvat luonnonkivi, luonnonkiviaineella viimeistellyt paljaat betonipinnat sekä puupaneloidut hallin seinät”, selittää johtava arkkitehtitoimisto Ferdinand Heide.

Metalli- ja lasielementtien tukipilarit saivat tuulettuvan, lämpöeristetyn kiviverhouksen. Pylväikön sokkeli, pylväät ja katto ovat tehdasvalmisteisia betoniosia. Luonnonkiveltä näyttävä pinta saatiin aikaan lisäämällä luonnonkiviainesta ja karhentamalla betoniosien pintaa. Ylellisen julkisivun valaistus tuo esiin materiaalien arvon myös pimeällä. Pintojen ja värien yhteensopivuus huippumodernin rakennuksen valaistuksen kanssa leimaavat Wiesbadenin kaupunkikuvaa vaikuttavalla tavalla.

Miten RheinMain CongressCenterin kaltainen innovatiivinen uudisrakennus yhdistetään saumattomasti olemassa olevaan arkkitehtuuriin? Arkkitehtitoimisto Ferdinand Heide kutsuu ratkaisuaan ”kerroksellisuusperiaatteeksi. Viereiset julkiset tilat, kuten etupiha tai lähipuisto, jatkuvat CongressCenterin pylväikössä, aulatiloissa ja tapahtumahalleissa.”

BEGA-valoelementit soveltuvat ihanteellisesti valaisemaan pimeällä tätä rakennuskompleksia ulkopuolelta ja korostamaan siten uuden ja vanhan arkkitehtuurin jatkumoa. Ne jäsentävät ulkoalueita ja ohjaavat ihmisten kulkua esimerkiksi CongressCenterin etupihalla. Valoelementeissä näkyy lisäksi kuutionmallisten pylväiden muotokieli, ja ne muodostavat harmonisen yhteyden CongressCenterin edustavan etupihan ja sisääntuloalueen välille.


Rakennuttaja TriWiCon, Wiesbaden Arkkitehti Ferdinand Heide Architekt BDA, Frankfurt am Main Valaistussuunnittelu Day & Light Lichtplanung Frank Vetter, München Valokuvat RMCC Thomas Ott