Tuote ja laatu

Vastuullinen ulkovalaistus

Ympäristöystävällinen valo

Keinovalon vaikutus ja merkitys

Auringon ja kuun kaltaiset luonnolliset valonlähteet vaikuttavat kasvien ja mikro-organismien biologiseen toimintaan sekä ihmisten ja eläinten vaistoihin. Eläimet ja erityisesti hyönteiset suunnistavat pimeydessä kuunvalon avulla. Valoisuuden ja pimeyden muutokset, valon tulosuunta ja valon rytmi eli päivittäisen valoisuuden kesto vaikuttavat lisäksi organismien elämään.

Paljon sinistä valoa sisältävä keinovalo houkuttelee luokseen eläimiä, erityisesti hyönteisiä ja lintuja. Se voi häiritä luonnollista elämänrytmiä. Seuraukset voivat olla kauaskantoiset: Keinotekoiset valonlähteet voivat häiritä eläinten lisääntymistä ja ravinnonetsintää ja johtaa jopa niiden kuolemaan. Valo ei saa häiritä luonnon tasapainoa, jotta koko ekosysteemiin kohdistuvat negatiiviset vaikutukset voidaan minimoida.

Jotta turvallisuutta ja alueen identiteettiä luovalle valaistukselle voidaan tehdä oikeutta, pääpaino on vastuullisessa ulkovalaistuksessa. Sillä valaistaan elinympäristöjämme ja vältetään mahdolliset negatiiviset vaikutukset eläimiin niin luontoympäristöissä kuin kaupungissa.


Tehokkaan ekologisen valaistuksen perusteet

Vastuullisen ulkovalaistuksen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon seuraavat ekologisen ja taloudellisen suunnittelun suuntaviivat:

  • Jokaisella valolla tulee olla selkeä tarkoitus ja sen tulee sulautua ympäristöönsä (luontoalueet, asuinalueet, kaupungin keskusta, teollisuusalueet)

  • Valo tulee kohdistaa vain sinne, missä sitä tarvitaan, ja kohdistuksessa tulee ottaa huomioon asiaankuuluvat määräykset

  • Valo ei saa olla kirkkaampi kuin on tarpeen ja sen tulee olla liitettynä tarkoituksenmukaiseen ohjausjärjestelmään

  • Valaisimien yläpuolella ja sivuilla tulee välttää häikäisyä, hajavaloa ja valonsäteilyä

  • Erityisesti luonnonläheisillä alueilla tulee käyttää mahdollisimman lähellä maata olevia ja häikäisysuojattuja valopisteitä

  • Lämpimiä valonvärejä tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan – värilämpötilan tulee olla 3 000 Kelviniä tai pienempi, jotta sinisen valon määrä on pieni

  • Hyönteisten pääsy ja kuoleminen valaisimien sisälle tulee estää mahdollisimman korkean kotelointiluokan avulla

  • Valaisimien pintalämpötilan tulee olla mahdollisimman alhainen – tarpeettoman lämpösäteilyn välttäminen suojaa kasveja


Sinisen valon värin vaikutus hyönteisiin ja ihmisiin

Sinisen valon määrän vähentäminen kannattaa, koska se vähentää valon houkuttelevuutta erityisesti hyönteisten kohdalla. BEGAn valaisimien värilämpötila on yleensä 3 000 Kelviniä.

Useita BEGA-valaisimia on jo saatavana 2 700 tai 2 200 Kelvinin värilämpötiloissa – toimitamme tilauksesta lähes jokaisen valaisimen myös muissa värilämpötiloissa.

Valon aallonpituuksien näkyvyys: 🟢 Hyönteiset (yöaktiiviset) 🟠 Ihmiset


Ekologisesti tehokkaat ratkaisut elinympäristöjen valaisuun

Ekologisesti tehokkaiden valoratkaisuiden toteuttamiseksi tulee vähentää tarpeettomia valopäästöjä. Samalla tärkeät elinympäristöt tulee kuitenkin säilyttää hyvin valaistuina. Arkkitehtuurilla on yleensä myös erityistä kulttuurista, historiallista, paikallishistoriallista tai arkkitehtonista merkitystä. Tällaiset arkkitehtoniset kohteet on tuotava esiin alueen identiteettiä muokkaavina ja avaruudellisina kiintopisteinä myös pimeässä, ainakin iltaisin.

Dark Sky

Valaisimet luonnonläheisille alueille

BEGA BugSaver ®

Ympäristöystävällinen valo yöeläimiä varten