Verlichting met schijnwerpers

Opvallende oppervlakken en structuren

De positionering van schijnwerpers heeft een doorslaggevende invloed op de wisselwerking van licht en schaduw en zodoende op het eindresultaat van het verlichtingsontwerp.

De gevel is het visitekaartje en onderscheidend kenmerk van de architectuur. Markante oppervlakken en een structureel geaccentueerde vormgeving geven bijzondere aandacht aan gebouwen en ook gebruiksruimten.

De illuminatie van dergelijke geëxponeerde vlakken en de verlichting van het materiaal in het donker zijn veelzijdig toepasbaar. Naast de fascinatie van de architectuur kan de verlichting zeer individueel worden gepland en gerealiseerd.

Bij de lichtplanning moeten de structuur en de reflectiegraad van de oppervlakken in ogenschouw worden genomen. Wanneer de structuren op gevels individueel benadrukt en verlicht moeten worden, dan kan met de positionering van de armaturen een bijzondere invloed worden uitgeoefend op de verlichtingsresultaten. Verlichting vanuit een scherpe hoek ten opzichte van de gevel laat de structuren optimaal tot hun recht komen. Hoe scherper de gekozen hoek, hoe sterker het samenspel van licht en schaduw. Met een iets grotere afstand tussen de armaturen en de architectuur en de keuze voor Wallwasher-armaturen kan de gevel in zijn totaliteit in het donker worden beleefd – dankzij verzachte verlichtingseffecten zonder lichtkegels. Bij glanzende en gestructureerde oppervlakken kan met direct licht ook worden verlicht in een hoek van 90 graden. Elk op de gevel gerichte lichtpunt wordt zichtbaar en zorgt voor een nog facetrijkere accentuering van het licht.

Wallwashers benadrukken in samenhang met de schemering de waarde van een gestructureerde façade.

Een goede verlichting van de speelruimte: Schijnwerpers aan de mast maken de structuur herkenbaar en beleefbaar.

Doelgerichte enscenering van de gradaties en golfbewegingen van een gevel.

Bij een reflecterend oppervlak ontstaan bijzondere illuminatie-effecten.

Verlichting vanuit een scherpe hoek benadrukt het reliëf in de gevel.