Bruggen

Bruggen zijn architecturale herkenningspunten die een blijvende stempel drukken op het beeld van een stad. De verlichting van bruggen is dus van grote betekenis. Door de opvallende vorm te benadrukken is het bouwwerk ook in het donker indrukwekkend en duidelijk herkenbaar als oriëntatiepunt. De gebruikte schijnwerpers zijn voorzien van afschermingen en roosters om ongewenst strooilicht en verblinding te voorkomen. In ons voorbeeld wordt het pad langs de rivier verlicht met lange wandarmaturen die een aangename lichtsfeer creëren. In combinatie met de verlichte brug ontstaan belangrijke elementen van stedelijke architectuur. Op het voetpad wordt 20 lx verlichtingssterkte bereikt.

Lichttechnische berekeningen Samenvatting DIALux-project

Over de brug loopt een hoofdweg met aan weerszijden fietspaden. Voor de straat geldt de norm EN 13 201 voor de gelijkmatigheid van het licht en de verlichtingssterkte. Mastopzetarmaturen zorgen ervoor dat aan deze norm wordt voldaan. De lichtpunthoogte voor de rijstrookverlichting is 6 m. Voor het fietspad moet ten minste 1- 5 lx verlichtingssterkte worden bereikt. Mastopzetarmaturen met bandvormige lichtsterkteverdeling creëren het vereiste licht van dezelfde masten vanaf een hoogte van 4 m. De afstand tussen de armaturen bedraagt 28 m. Het licht van beide armatuurtypes wordt bandvormig op de verkeerszones gericht.