Historisch gebouw

Bij het ensceneren van een gebouw met schijnwerpers is het de bedoeling alle zijden van het complex zo gelijkmatig mogelijk te verlichten. Het symmetrisch positioneren van high-performance-schijnwerpers op de hoeken van het gebouw is daarvoor de oplossing. Meestal is één schijnwerperpositie voldoende voor twee zijden van het gebouw. De schijnwerpers worden hiervoor vaak voorzien van roosters of afschermingen, om exact uitsluitend het gebouw te ensceneren. Het is aan te raden de armaturen op lichtmasten te installeren om voorbijgangers te beschermen tegen storende verblinding. De illuminatie van het gebouw wordt aangevuld door gevelschijnwerpers als doorlopende lichtband voor de lineaire verlichting. De definitieve plaatsing van de schijnwerpers en de vermogensniveaus worden meestal pas na een voorafgaande proefverlichting vastgelegd.

Lichttechnische berekeningen Samenvatting DIALux-project