Stedelijke infrastructuur

Efficiënt licht
Een efficiënte verlichting en energie-efficiëntie speelt in openbare ruimten een grote rol.

Wegverlichting en de voelbare veiligheid die mensen ervaren in zowel stedelijke gebieden als omgevingen met meer natuur staan hierbij centraal.

De vereisten moeten worden geïmplementeerd in combinatie met kenmerkende verlichting, duurzaamheid en milieubewust gebruik van licht. Geschikte armaturen en besturingsmanagement moeten hierbij op elkaar worden afgestemd om een efficiënte energiebesparing mogelijk te maken.

Een van de uitdagingen is de connectiviteit, die voor een integratie in de smart city van morgen absoluut noodzakelijk is. Door gebrek aan netwerkinfrastructuur, met name in afgelegen gebieden, ging dit in het verleden vaak gepaard met zeer hoge kosten.


In de omgeving van stedelijke infrastructuren kan met BEGA Connect de uitgebreide en plaatsonafhankelijke lichtbesturing via de cloud plaatsvinden.

Het energiebesparende gebruik van de installatie, de bewaking van afzonderlijke lichtpunten en de bediening op afstand via de app spelen een cruciale rol bij efficiënt gebruik. Het systeem is optioneel voorzien van een eigen infrastructuur voor internet.

Lees meer over BEGA Connect


Rondom gebouwen kunnen DALI-armaturen worden gebruikt die via een datakabel communiceren. Met behulp van gateways kunnen deze bovendien in bestaande huisautomatiseringen worden geïntegreerd.

Alle componenten tonen


Armaturen met Zhaga-interfaces voor communicatie- en sensormodules maken de weg vrij voor platformonafhankelijk gebruik in de professionele smart city. Via de Zhaga Air Connector kan een verbinding met BEGA Connect tot stand worden gebracht voor een maximale flexibiliteit bij de inrichting en het gebruik.


Technologie voor de bescherming van nachtactieve dieren. Omschakeling van de lichtkleur naar amber met gereduceerd blauw licht.

Armaturen met een variabele kleurtemperatuur zijn geschikt voor zowel mens als dier. Door de overstap naar amberkleurig licht met een laag blauwlichtgehalte tijdens minder drukke momenten, wordt de negatieve invloed van verlichting op nachtactieve dieren verminderd. Bovendien wordt door een gelijktijdig programmeerbare vermogensreductie energie bespaard.

Uitgebreide informatie over BEGA BugSaver ®


Toepassingsvoorbeelden

BEGA oplossingen

BEGA Smart

BEGA Connect

Contact

Onze planningsservice vindt samen met u de juiste oplossing. De planning wordt individueel ontworpen, afgestemd op uw project.

+49 2373 966-0

[email protected]

Contactformulier