Verlichting van wooncomplexen

Buitenruimten, parken en tuinen

Licht accentueert paden en pleinen – voorbeelden van een goede realisatie

Ontspanningsgebieden zijn een extra pluspunt van een wooncomplex als het om welzijn gaat. Als de ruimtelijke omstandigheden de mogelijkheid bieden voor een buitenruimte, park of tuin, wordt dit door de bewoners als een rustgevende ontwerpmaatregel ervaren.

De verkeersveiligheid van de paden en pleinen is een basisvereiste van de verlichtingsvormgeving van ontspanningsgebieden in de directe omgeving van wooncomplexen. De juiste lichtbesturing zorgt voor comfort en houdt met name in gebieden dicht bij de natuur rekening met ecologische aspecten.

Verschillende lichtsterkteverdelingen

Zacht vrijstralend licht zorgt voor een goede omgevingsverlichting. Bij het gebruik van afgeschermde armaturen ensceneert het gerichte licht het te verlichten oppervlak. Bovendien voorkomt het dat de nachtelijke hemel wordt verlicht en wordt er dus aan de ecologische eisen voldaan.

Wanneer paden in recreatiegebieden direct aan wooneenheden grenzen, voorkomt het gebruik van gericht licht ook ongewenste effecten zoals het ongewild binnenvallen van licht in woningen.

Lichtbesturing

Voor de late avond- en nachturen wordt een lichtbesturing aanbevolen die is afgestemd op de nabijheid van woongebouwen en het verwachte personenverkeer. Wanneer het risico van te frequente wisselingen tussen licht en donker bestaat, wat tot ontevredenheid bij bewoners zou kunnen leiden, is een gereduceerde nachtverlichting aan te bevelen. Deze zorgt bij een hoge bewegingsfrequentie in een afgebakende ruimte voor visuele rust. Afhankelijk van de topografie en omringende architectuur kan aanvullend licht in donkere gebieden worden overwogen.

Welk armatuur is het juiste?

Als aanvulling op de basisverlichting verfijnen extra verlichtingsaccenten buitenruimten, parken en tuinen.

Maar welk armatuur is het juiste voor de betreffende toepassing?

Lichtbouwelementen geven structuur aan oppervlakken en scheppen een aangename sfeer. In combinatie met Bolderarmaturen en dus verschillende lichtpunthoogten ontstaat een harmonieus geheel.

Lichtontwerpelementen zoals verlichte banken of krukken zorgen voor een aangenaam verblijven langs paden en op open plaatsen en bovendien vormen ze in het donker indrukwekkende lichteilanden.

Verblinding voorkomen

Naar boven afgeschermde mastopzetarmaturen zorgen voor een optimale verlichting van paden en terreinen. Ze voorkomen verblinding in de woningen op alle verdiepingen. Net als lichtbouwelementen met gericht licht structureren ze de ruimte, om deze snel overzichtelijk te maken.

Enscenering

Bomen, struiken en heggen bieden de mogelijkheid om enscenerende verlichting te gebruiken. Grondinbouwarmaturen gaan naadloos in de omgeving op en voeren deze taak uit.


Meer inspiratie