Voetgangers­brug

Voor het verlichten van voetgangersbruggen zijn er vele mogelijkheden. Twee fundamenteel verschillende benaderingen worden hier voorgesteld. De afmetingen van de brug zijn 20 x 2,4 m. Hier geldt de verlichtingsnorm EN 13 201 voor voetgangers- en fietspaden. Als gemiddelde verlichtingssterkte is 5 lx vereist, de minimale waarde bedraagt 1 lx. Voetgangers en fietsers moeten zich op de brug veilig en comfortabel voelen. Bovendien accentueren vier compacte schijnwerpers de bouwkundige kenmerken van de brug en verhogen daardoor het fraaie effect van op afstand.

Lichttechnische berekeningen Samenvatting DIALux-project

Voor de algemene verlichting zijn twee mastopzetarmaturen met 4 m lichtpunthoogte voldoende. Hun licht is bandvormig op het pad gericht. Bijkomend is het pad voorzien van wandarmaturen op 2,5 m afstand van elkaar. Vanaf een hoogte van 1,2 m begeleidt hun op de grond gerichte licht de voorbijgangers. Het licht valt ook op de stijlen van de leuning, waardoor een uitnodigend lichteffect wordt bereikt. Het inschakelen van deze armaturen gebeurt via aanwezigheidsmelders.

Voorbeeld 2 werkt echter puur functioneel. Twee vrijstralende mastopzetarmaturen richten zacht licht op het pad en zorgen voor een rustig lichtbeeld. In beide gevallen wordt aan de norm voor voet- en fietspaden voldaan