BEGA Smart

Voor een thuis, waarin de dingen eenvoudig zijn

Eerste stappen


1. Uitpakken

  • Let bij het uitpakken op de bijgeleverde gebruiksaanwijzingen, waarin u onder andere de instructies voor de installatie en ingebruikname kunt vinden. Zorg ervoor dat de betreffende datamatrix van de componenten voor de ingebruikname goed leesbaar is.
  • Voor een duidelijke toewijzing van de BEGA Smart componenten adviseren we om de beschikbare ruimte op de betreffende gebruiksaanwijzing te gebruiken.
  • De datamatrix is nogmaals nodig, wanneer het apparaat naar de fabrieksinstellingen is teruggezet en opnieuw in het systeem moet worden geïntegreerd.


2. Installatie

  • Kies de locaties/afstanden tussen de Zigbee apparaten zodanig, dat ze binnen het draadloze bereik blijven (Zigbee 30 m in het open veld voor communicatie tussen de BEGA Smart apparaten. Bluetooth 12 m – verbinding BEGA Smart App met het systeem, dus een toegangspunt van de BEGA Smart omgeving).

  • Let bij de elektrische installatie op het maximale bereik en de mogelijke beperkingen door hindernissen (bijv. bomen, ramen enz.). Mocht u al bij het begin van de installatie problemen met het bereik vaststellen, kunt u terugvallen op de Zigbee-routermodule 71 055 (IP 20), die alleen een aansluiting op netspanning (230V AC) in een droge omgeving nodig heeft. Als vooraf al duidelijk is dat het aangegeven bereik wordt overschreden of dat obstakels het bereik negatief kunnen beïnvloeden, dient u het gebruik van routermodules in te plannen.


3. App downloaden

  • De gratis app BEGA Smart is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. Open Google Play of App Store op uw smartphone of tablet en download de app BEGA Smart.
  • Om de communicatie tussen uw smartphone of tablet en het BEGA Smart toegangspunt tot stand te brengen, is de bluetoothfunctie van uw smartphone of tablet vereist. Activeer de bluetoothfunctie na de notificatie in de app BEGA Smart. Als u een Android eindapparaat gebruikt, is de toestemming voor locatietoegang vereist om de volledige bluetoothfunctie van uw smartphone te kunnen gebruiken.
  • Scan de datamatrix van de betreffende componenten om de verbinding tussen de app en het toegangspunt tot stand te brengen. Hiervoor is de camera van uw smartphone of tablet nodig. Daarom is het noodzakelijk om het gebruik van de camera door de app toe te staan. Na de succesvolle installatie van de app BEGA Smart, dient u de instructies in de app te volgen.

Download Apple App Store Download Play Store