Dark Sky-armaturer

Høyeffektive avskjermede armaturer

Armaturene som vises her er et utvalg fra hele sortimentet vårt. Disse armaturene retter alle lyset på en høyeffektiv måte mot området som skal belyses og avgir mindre enn 1 % av armaturlysfluksen til armaturens øvre halvdel. Nøyaktige data om andelen armaturlysfluks i den øvre halvdelen samt informasjon om BUG-klassifisering i henhold til IES TM-15-07 og CEN-fluks-kode i henhold til EN 13032-2 er tilgjengelige i databladene for de enkelte armaturene.

Vær oppmerksom på følgende under planleggingen av Dark-Sky-belysningen: Det kan hende at avvikende eller supplerende krav er gjeldende for prosjektområdet grunnet regionale eller nasjonale forskrifter.