Produkt og kvalitet

Pålitelig utvendig belysning

Miljøvennlig lys

BEGA BugSaver ®
Naturvennlig lys for beskyttelse av nattaktive dyr

Vi har utviklet armaturer med BEGA BugSaver ® -teknologi for å sikre effektiv belysning i både urbane og naturnære omgivelser.

Det gir mennesker en følelse av trygghet og beskytter også nattaktive dyr.

Fleksibilitet når det gjelder fargetemperatur og lyseffekt gjør at det avskjermede lyset harmonisk kan føyes inn i omgivelsene til forskjellige tider på døgnet, uten å påvirke det naturlige miljøet. Samtidig forblir en sikkerhetsmessig belysning av området en elementær del av belysningsplanleggingen.


Et stort pluss – vår teknologi

  • For å beskytte nattaktive dyr blir lysfargen 3000 kelvin endret til gul

  • Den gule fargetonen har en lavere andel av blått lys og virker derfor mindre tiltrekkende på insekter

  • En ekstra reduksjon av lyseffekten om natten, reduserer denne effekten ytterligere

  • Mindre strølys forhindrer unødvendig belysning av nattehimmelen

  • Flora og fauna blir betydelig mindre forstyrret

  • Styringen skjer via BEGA BugSaver ®-styreenheter eller en overordnet DALI-lysstyring


Sammenligning av fargespekter og LED-spektre som oppfattes av insekter – andelen av blått lys på rundt 440 nm reduseres kraftig med gule LED-lamper


Endring av fargetemperatur og redusering av effekt

Fargetemperaturen på armaturene kan endres ved hjelp av BEGA BugSaver ®-styreenheter fra 3000 kelvin til en ravfarget fargetone med en sterkt redusert andel blått lys, tilsvarende en fargetemperatur på 1800 kelvin. Lyset blir enda mindre attraktivt for insekter. Et annet alternativ er samtidig effektredusering til en lavere belysningsstyrke.

Bytte i løpet av natten Ved hjelp av målrettet styring av fargetemperatur og lyseffekt om natten, påvirkes det naturlige miljøet til lysfølsomme insekter mindre uten at det går utover sikkerheten til forbipasserende.


Styring av fargetemperatur og lyseffekt

Armaturene styres enten via BEGA BugSaver ®-styreenhetene, hvis en enkel, isolert løsning er ønskelig, eller via DALI DT8 integrert i en lysstyringsløsning på stedet.

BEGA BugSaver ®-styreenheter

Tre BEGA BugSaver ®-styreenheter er tilgjengelige for å bytte fargetemperatur og samtidig redusere effekten. Styringen kan skje per styrefase eller ved hjelp av virtuell midnattsberegning. Styreenhetene garanterer styrestrømforsyning for opptil 9 BEGA BugSaver ®-armaturer. Det trengs ingen ytterligere komponenter.

Mer informasjon

Integrering i DALI-lysstyringssystemer

Armaturer med vår teknologi BEGA BugSaver ® kan enkelt integreres i intelligente styringssystemer (DALI DT8). Disse muliggjør en behovsbasert og miljøvennlig bruk av belysningsanlegg:

  • effektredusering eller avstenging om natten
  • Bruk av bevegelses- og/eller skumringssensorer

Den enkleste og mest kostnadseffektive for å implementere lysstyring på alle steder, uavhengig av eksisterende IP-infrastruktur, er BEGA Connect. Lysstyringssystemet utnytter fleksibiliteten til BEGA BugSaver ® -teknologien fullt ut.

Omkoblings- og reduksjonsmuligheter kan for eksempel tilpasses de svært ulike beskyttelseskravene til ulike tider på året. Spesielt om våren og sommeren må man ta hensyn til leveområdene og aktiviteten til nattaktive dyr . Nødvendig effektiv belysning og hensyn til økologiske aspekter må forenes.

Om høsten og vinteren, når det mørkner tidligere, er det nødvendig med lengre belysningsperioder for å dekke sikkerhetsbehovet til mennesker. Års- og livssyklusen til nattaktive dyr muliggjør denne utvidede bruken av lys i relevante menneskelige habitater i en periode når dyrenes aktivitet er betydelig mindre intens.

Finn ut mer om BEGA Connect

Standard gate- og veibelysning med lysfargen gul

Bruk av lysfargen gul for å beskytte nattaktive dyr oppfyller standardene for gate- og veibelysning iht. DIN EN 13201:2015. Belysningsstyrke og belysningstetthet på bruksområdet er nesten identisk for begge lysfargene. Dette gjelder også for den påkrevde avstanden mellom armaturene.

Standard gate- og veibelysning

Gate opplyst med lysfargen 3000 K

Gate opplyst med lysfargen gul (tilsvarer 1800 K)


Armaturer med BEGA BugSaver ®-teknologi