Lys med ulike lysfarger i henhold til standard

Bruk av armaturer med BEGA BugSaver®-teknologi med asymmetrisk båndformet lysfordeling som gate- og veibelysning iht. DIN EN 13201:2015

  • Gatebredde 6 m
  • Gangvei på begge sider, hver 2 m bred
  • Lyspunkthøyde 6 m


Belysningsstyrke for vei ved 3000 kelvin og gul (tilsvarer 1800 kelvin)

3000 kelvin L = 0,54 cd per kvadratmeter

gul (tilsvarer 1800 kelvin) L = 0,50 cd per kvadratmeter


Armaturavstand for begge fargetemperaturer: 30 m

3000 kelvin L = 0,55 cd per kvadratmeter

gul (tilsvarer 1800 kelvin) L = 0,50 cd per kvadratmeter


Armaturavstand for begge fargetemperaturer: 28 m