Tilbehør til utearmaturer

LED-lyskilde
Med de nye BEGA LED-lamper er det blitt en enkel sak å få til smart og energieffektiv belysning med armaturer som har konvensjonelle lampesokler.
Nettdeler til utearmaturer
Tilkoblingsbokser for pålearmaturer, lysbyggeelementer og mastearmaturer
Tilbehør til BEGA-marklys­kastere
Tilbehør til BEGA høyeffektive lys­kastere
Tilbehør til BEGA høy­effektive lys­kastere
Tilbehør til lyskastere med tilkoblingsgjenger G½
Tilbehør for lyskastere med tilkoblingsadapter
Tilbehør til fasade­lyskastere
Tilbehør til mastearmaturer
Tilbehør til innfelte veggarmaturer
Tilbehør til innfelte tak­armaturer
Tilbehør for nedgravde markarmaturer
Tilbehør til marklyskaster
Tilbehør for bassengarmaturer
Tilbehør til servicesøyler
Bakkefundament og tilkoblingshus
Elektroteknisk tilbehør
Rengjøring og pleie
BEGA UniLink®-systemkomponenter
BEGA UniLink® Play-systemkomponenter
Tilbehør for BEGA-pullertarmatursystem
BEGA-pullert­rør · kvadratisk
Lysbygge­element­rør