Innbygningshus for innfelte veggarmaturer

Det kan være hensiktsmessig å bruke et innbygningshus for produksjon av innfellingsåpningen i mur eller betongvegg.

Våre innbygningshus er spesielt tilpasset BEGA-armaturer og muliggjør en teknisk perfekt innfelling.

Tekniske data