Sustainable by Design

Bærekraft basert på holdbarhet og pålitelighet

Vårt ledende prinsipp for produkter med enestående lang levetid og karakteristisk design er:

Sustainable by Design!

Alle komponenter har enestående motstandsdyktighet og holdbarhet. Dette originale konseptet som sikrer ekte og varig bærekraft, har alltid vært drivkraften bak vår design. Dette støttes i tillegg av pålitelige former som har blitt etablert over meget lang tid og verdsettes av markedet.

Vår drivkraft:
 • Hvordan produserer vi CO2-nøytralt med ansvar for klima og miljø?
 • Hvordan kan vi forbedre ytterligere de strenge verdiene vi har valgt å følge?
 • Hvilket material oppfyller vår definisjon av kvalitet og holdbarhet?
 • Hvordan kan komponentene våre gjenbrukes etter flere tiår med bruk?

Ser det ut som at det er potensiale for å forbedre vårt gjenvinnbart produkt- og emballasjemateriale - og hvis det er slik, er det kun på områder som framstår som marginale?LEDELSE

Bedrift ledet av eierne i mer enn 75 år.

Med ansvaret for kommende generasjoner for øyene, slutter vi ikke å forske og vi kommer fortløpende å videreutvikle både oss og våre produkter, tjenester og teknologier.

Mer om selskapshistorien til BEGA

Første generasjon Heinrich og Bruno Gantenbrink

Andre generasjon Heiner og Bruno Gantenbrink

Tredje generasjon Heinrich og Maximilian GantenbrinkInstitusjonalisert ledelse

Styring av miljø og bærekraft er standard i bedriften og forseres daglig av den ansvarlige avdelingen.

BEGA-ledelsen er sertifisert på de relevante områdene:

Kvalitet

DIN EN ISO 9001:2015

Miljø

DIN EN ISO 14001:2015

Energi

DIN EN ISO 50001:2018

Arbeidsmiljø og helse

DIN ISO 45001:2018MEDARBEIDER

Kontinuitet med moderne og varig trygge arbeidsplasser

Oppmuntring til selvansvarlig handling styrker våre bærekraftige prosesser og strukturer.

60

prosent av medarbeiderne har vært hos BEGA i mer enn 10 år

25

-års jubileum feirer i snitt 16 medarbeider per år

40

unge blir utdannet hvert år hos BEGA

PRODUKTUTVIKLING

Våre produkter har over mange tiår hatt sin plass i arkitekturen.

Vi har funnet design og former som fungerer både i går, i dag og i morgen - pålitelig, gjennomgående moderne og alltid med nyeste teknologi.

Bærekraftig helt fra starten – holdbart og tidløst i alle fasetter.

Egendefinerte høyeste krav til lysteknikk, prosesserings- og brukskvalitet overgår markedsstandarder

Denne påliteligheten bygger på:

 • Mer samstemt produktdesign
 • Optimalisering av alle prosesser
 • Økning av produkteffektivitet
 • Teknisk pålitelighet

Produkter i utvalget vårt, som BEGA Lichtbaustein®, har i 60 år kontinuerlig blitt videreutviklet i sin form med stadig oppdatert teknikk.

MATERIAL

I 98 % av våre produkter finner man resirkulerte materialer.

 • Ansvarsfullt materialbruk, bruk av biobaserte og biologisk nedbrytbare råstoffer og holdbare materialer.
 • Foredlingen av alle materialer for maksimal holdbarhet.
 • Kvalitetssikring gjennom ekstreme og meget avanserte testprosedyrer.
 • Kontinuerlig forskning for konstant videreutvikling av materialene.

Aluminium
Glass
BEGA NeoGlass®
Tre
Plast


LEVERINGSKJEDER

BEGA produserer utelukket selv.

Vi importerer ikke handelsvarer for videresalg: Materialinnkjøpet for produksjonen skjer fra pålitelige leverandører. Sporbare og mangeårige leveringskjeder som tåler belastning sikrer materialenes kontinuitet og pålitelighet.

Over 90 % materialinnkjøp fra Europa

Ca. 70 % av dette fra TysklandPRODUKSJON

Skånsom håndtering av ressurser ved kontinuerlig å øke effektiviteten.

 • Sikring av klimanøytralitet i produksjonsprosessene ved bruk av økologisk strøm og gass i tillegg til kompensasjon av resterende CO2-utslipp.
 • Ytterligere CO2-reduksjon gjennom økologiske omstillingskonsepter i produksjonen (f.eks. forandring av interne transportprosesser).
 • Selvstendighet og uavhengighet med egne produksjonsteknologier og omfattende selvproduksjonsdybde.
 • Kontinuerlig vurdering av alle produksjonsprosesser og videreutvikling.

334 000 kWh

mindre strøm*

138 000 kWh

mindre gass*

31 t

mindre CO2*

4 000 000 kWh

mindre rent vann*

105 t

mindre avfall*

* Hovedsete Menden 2020-22

Egen strømproduksjon

ble startet opp på produksjonsstedet Carpinteria i solstaten California (USA). Kunnskapen blir kontinuerlig overført til alle BEGA produksjonssteder.

95 %

av strømbehovet til BEGA i California blir dekket med egen strømproduksjon ved hjelp av et solcelleanlegg.PRODUKTER

BEGA armaturer og komponenter er ikke bruk-og-kast produkter.

Ytelsesomfanget til vårt produktutvalg kjennetegnes av lange livssykluser som setter standarder på markedet. De er designet for bruk i mange tiår.

Etter denne lange brukstiden er det kun noen få skritt som trengs for en teknisk modernisering og oppgradering av armaturene. Det er vår tolkning av bærekraft.

BEGA Continued Life-programmet tilbyr forskjellige muligheter for oppgradering av eksisterende belysningsanlegg.

BEGA Continued Life programmet

Oppgradering

Komfortabel oppgradering utført av kunden på stedet med perfekt tilpassede LED-oppgraderingssett.

Refurbish

Rehabilitering av armaturer på fabrikken:

 • Teknisk oppgradering
 • Rehabilitering av overflater: Etter service tilsvarer optikken og teknikken et nytt produkt
 • Garantien og dens varighet som for et nytt produkt

Skifte armaturer

Belysningsanlegg kan utstyres på nytt med BEGA produkter med en optikk som har vært velprøvd i flere tiår.


PRODUKTANVENDELSE

Miljøvennlig lys

 • Vi tilbyr løsninger for miljøvennlig og økonomisk belysning og lysstyring.
 • Spesiell beskyttelse av natur og mennesker med egenutviklede teknologier.
 • Det er også mulig å få spesialutførelser.

All informasjon om økologisk effektiv belysning