Produkt og kvalitet

Pålitelig utvendig belysning

Miljøvennlig lys

Effekt og betydning av kunstig lys

Naturlige lyskilder som sola og månen påvirker den biologiske aktiviteten til planter og mikroorganismer samt instinktene til mennesker og dyr. I mørket fungerer månelyset som navigasjonshjelpemiddel for dyr og spesielt insekter, som er den klart mest artsrike klassen. Endringer mellom lys og mørke, retningen for lysinnfall og lysrytmen i form av varigheten av den daglige bruken av lys, bestemmer også livet til organismene.

Kunstig lys – spesielt lys med høy andel blått – har en tiltrekkende effekt på dyr, spesielt insekter og fugler. Det kan forstyrre den naturlige livsrytmen. Konsekvensene kan være alvorlige: Redusert reproduksjon og leting etter mat, noe som til og med kan resultere i at dyr i nærheten av kunstige lyskilder dør. Lys skal ikke forstyrre naturens balanse, og det er derfor viktig at man minimerer de negative påvirkningene på hele økosystemet.

Den elementære betydningen av trygghet og identitetsskapende belysning veier tungt, og fokuset må ligge på en ansvarlig utvendig belysning. Den lyser opp der vi oppholder oss og unngår så langt det er mulig en negativ påvirkning av dyr – både i naturområder og i mer urbane miljøer.


Grunnprinsipp for effektiv økologisk belysning

For ansvarlig utvendig belysning som skal beskytte mot mørke, er følgende retningslinjer viktige som grunnlag for en økologisk og økonomisk balansert planlegging:

  • Alt lys skal ha en klar hensikt og være forenlig med miljøets karakter (naturområder, boligområder, byområder og industriområder)

  • Lyset skal bare nå dit det er nødvendig – med hensyn til gjeldende forskrifter

  • Lyset skal ikke være sterkere enn nødvendig og en behovsbasert styring må integreres

  • Gjenskinn, strølys og lysutslipp til siden og over armaturene bør unngås

  • Spesielt i naturområder bør lyspunkter planlegges og realiseres så nær bakken og så avskjermet som mulig

  • Hvis mulig skal det brukes varme lysfarger – 3000 kelvin eller lavere fargetemperaturer pga. den lavere andelen blått lys

  • Insekter bør hindres i å trenge inn i armaturene, slik at de ikke dør, ved å beskytte armaturene på best mulig måte

  • Armaturenes overflatetemperatur bør være så lav som mulig – ved å unngå unødvendig varmestråling beskyttes faunaen


Innflytelsen til andelen blått lys i lysfagen på insekter og mennesker

For å redusere den tiltrekkende effekten som lys har på dyr, spesielt insekter, anbefales det å redusere andelen blått lys. BEGAs armaturer er vanligvis tilgjengelig med en fargetemperatur på 3000 kelvin .

Mange BEGA-armaturer er allerede tilgjengelig som standard med en fargetemperatur på 2700 eller 2200 kelvin, og på forespørsel kan vi også levere nesten hvilket som helst armaturer i andre fargetemperaturer.

Synlighet av lysets bølgelengder for: 🟢 Insekter (nattaktive) 🟠 Mennesker


Miljøbetinget effektive belysningsløsninger for iscenesettelse av oppholdsrom

For å implementere miljøbetinget effektive belysningsløsninger bør unødvendige lysutslipp unngås. Samtidig er det viktig å opprettholde den nødvendige belysningen av oppholdsrom. Arkitektur har også ofte en spesiell kulturell, historisk, lokalhistorie eller arkitektonisk betydning. Disse skal presenteres som identitetsskapende og karakteristiske landemerker, selv i mørket – i hvert fall om kvelden.

Dark Sky

Armaturer til naturnære omgivelser

BEGA BugSaver ®

Naturvennlig lys for beskyttelse av nattaktive dyr