Installasjonsinnsatser for servicesøyler

for montering i servicesøylene 71 255 · 71 230

Installasjonsinnsatser for BEGA servicesøylene 70382 og 70380. Servicesøylene gir mulighet til å velge type og antall installasjonsinnsatser i henhold til spesifikt behov.

For å kunne dekke de ulike behovene tilbyr vi forskjellige installasjonsinnsatser som stikkontakter m/jord, brytere og knapper.

Servicesøylene 70382 (for maks. to innsatser) og 70380 (for maks. fire innsatser) leveres tomme, sammen med installasjonsinnsatsene som du har bestilt.

Tekniske data

71 238 · 712 39  låsesylinder 70180

Utstyrssokkel og avslutningskappe Aluminium · Farge grafitt Beleggingsteknologi BEGA Unidure®Beleggingsteknologi BEGA Unidure®