RGB innfelt armatur

for DIN-skinnemontasje

Strømbegrenser for montering i DIN-skinne. Begrenser startstrømmen av elektronisk forkoblingsutstyr og LED-drivere til en verdi som er kompatibel for ledningsvernet, på 33,9 A i 300 ms.

Tekniske data

Festemodul for 35 mm DIN-skinne iht. DIN 50022, plassbehov: 2 TE
Forbindelsesklemmer 0,5-6
Begrensning av strømspisser 48 A (± 6%)
Effektiv strømbegrensning: 33,9 A (± 6%)
maks. kapasitiv belastning: 6000 µF
AC nominell spenning: 230 V  AC
AC nominell strøm: 16 A
Begrenset drift: 3 sykluser / minutt
Effektvernebryter: 13 A / 16 A
Intern beskyttelse: Temperatursikring mot overbelastning