Installasjonsinnsatser for servicesøyler

for montering i servicesøylene 70338 · 88455

Tekniske data

Koblingrom til maksimalt 2 innsatser • CEE-stikkontakter 16 A · 400 V AC • CEE-stikkontakter 32 A · 400 V

og for maks. 6 innsatser • CEE-stikkontakter 16 A · 250 V ACStikkontakter m/jord type F 16 A · 250 V AC