Installasjonsinnsatser for servicesøyler

for montering i servicesøylene 70338 · 88455

Tekniske data

Koblingrom til maksimalt 2 innsatser
CEE-stikkontakter 16 A · 400 V AC
• CEE-stikkontakter 32 A · 400 V

og for maks. 6 innsatser
CEE-stikkontakter 16 A · 250 V AC
Stikkontakter m/jord type F 16 A · 250 V AC