Tilbehør for BEGA-fasadelyskastere

Tilkoblingsboks · Veggutliggere · Skjøteledninger

Du vil trenge en separat tilkoblingsboks for å koble til en BEGA LED fasadelyskaster. For rekkemontering (maks. 12 armaturer per tilkobling) er det kun nødvendig med en tilkoblingsboks til den første armaturen. Den elektriske koblingen med neste armatur opprettes med enkle 5-polede pluggkontakter.

For viderekobling av større avstander tilbyr vi tilkoblingsklare forbindelsesledninger i ulike lengder. Forbindelsesledningen 71 037 kan også brukes som vedlikeholdsledning.

Med veggutligger 71 036 kan armaturene også monteres på en fasade. For montering med veggutligger må du bestille tilkoblingsboksen 71 064.

Tekniske data

Farge grafitt