Foto: Max Schulz

Innfelte veggarmaturer

For innfelt eller utenpåliggende montering

I flere tiår har armaturer i denne serien fra BEGA utgjort unike lysende bygningsdetaljer på mangfoldige bygninger verden over. Vi videreutvikler armaturene våre stadig, og avstemmer konstruksjonen og oppbyggingen perfekt i forhold til LED-teknologien vår. Det utrolig lave vedlikeholdsbehovet muliggjør nye produktkonsepter med mye enklere og raskere installasjon. Den elektriske tilkoblingen utføres enkelt før montering i bygningen. De installerte armaturene festes deretter sikkert i bygningen eller innbygningshuset med vårt BEGA-monteringssystem. Alle innbyggingsmålene er de samme som for de tidligere armaturmodellene. De smale og samtidig skrueløse armaturrammene er umiskjennelige.

De uskjermede armaturene og armaturene med asymmetrisk flatlysfordeling er tilgjengelig i én versjon som kombinerte LED-nødlysarmaturer med integrert enkeltbatteri for 3 timers nøddrift ved strømbrudd (i henhold til EN 60598-2-22) .

Tekniske data

De frittstrålende armaturene er valgfritt tilgjengelige som armaturer for bruksområder som krever høyere belysningsstyrke, eller som orienteringsarmaturer med mindre lyseffekt.

Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

De avskjermede armaturene brukes til markering av risikosoner og trafikkområder ved svakt lysnivå i omgivelsene.

Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

De avskjermede armaturene retter lyset nedover og er fullstendig avskjermet over horisontallinjen. Den største belysningsstyrken genereres i armaturens umiddelbare nærhet. Armaturer som gir et behagelig lys til jevn belysning av veier og flater ved maksimal antirefleksjon.

Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass Reflektor av eloksert aluminium

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

Armaturer med asymmetrisk-båndformet lysfordeling sprer lyset bredt i rommet. Lyset rettes nedover og er fullstendig avskjermet over lysåpningen. Til bredt spredende og jevn belysning av flater og veier.

Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass Reflektor av eloksert aluminium

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

Med sin asymmetriske lysfordeling egner disse armaturene seg spesielt godt til blendingsfri belysning av gulv-, vegg- og takflater – både inne og ute. De genererer en høyere belysningsstyrke på flaten som skal belyses. Det er armaturer med lyskasteregenskaper som gir en romlig og dyp belysning og egner seg til belysning av plasser, innkjørsler, trapper eller brede gangveier.

Dersom de anvendes som innfelte veggarmaturer til belysning av takflater, egner lysfordelingen seg særlig godt til belysning av for- og perrongtak, gangtunneler eller innganger med overheng.

Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass Reflektor av eloksert aluminium

20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler

Vis planleggingseksempler

Pedestrian subway
A pedestrian subway between two building complexes should correspond to the style of the building architecture. In this case it is open, light architecture, which corresponds to daylight on account of large glass surfaces. This light effect should also be achieved in the underground connection. A graphic arrangement of wall luminaires with light emission on two sides thus accompanies the visitors through the subway. An average of 100 lx is reached at floor level. Face recognition is very good on account of the luminous energy. This makes the subway friendly and inviting. The steps of the stairs are flanked by recessed wall luminaires with asymmetrical light distribution.

Loading zone
Good light in a loading and manoeuvring zone guarantees safety and smooth working processes. Where there are several adjacent loading openings in a building, glare-free luminaires are therefore placed above and between the gates. Their asymmetrical very wide beam light distribution creates a degree of illuminance of about 50 lx. In addition, location luminaires are installed in the wall about half a metre above the ground in order to facilitate reversing. The entire company grounds are illuminated from a height of 8 m with pole-top luminaires, guaranteeing a basic illumination level of 20 lx.

Underground car park
Here too, the focus is on the safety of the road users. The transition into the underground car park must be illuminated in accordance with the time of day in order to prevent extreme changes between light and dark. This means that this area must be illuminated with 300 lx during the day and 75 lx at night. The ramp leading into the underground car park is illuminated with recessed wall luminaires. Their asymmetrical flat beam light distribution ensures uniform illumination of the road surface. A degree of illuminance of 15 lx is reached here. The light is absolutely glare-free.