Managementcertificaten

Om zijn missie systematisch en doelgericht uit te voeren is het BEGA-management op diverse gebieden gecertificeerd. Onze aandacht gaat hierbij verder dan de certificering. Wij richten ons onder andere ook op de managementnormen voor wat betreft kwaliteit, milieu, energie, arbeidsveiligheid en gezondheid.

Hieronder staan de certificeringen voor onze vestigingen in Menden, Limburg en Puurs (België) vermeld.

REACH Verbintenisverklaring

Kwaliteit

DIN EN ISO 9001:2015

Milieu

DIN EN ISO 14001:2015

Energie

DIN EN ISO 50001:2018

Werkveiligheid en gezondheid

DIN ISO 45001:2018