Leveranciersportaal

Geteste kwaliteit

BEGA ontwikkelt en produceert hoogwaardige armaturen voor vrijwel alle toepassingen in de architectuur. Wij hechten waarde aan zorgvuldige constructies en de intelligente toepassing van grondstoffen. De kwaliteit van onze producten en media staat bij ons altijd centraal. We definiëren en controleren de kwaliteit van onze producten en dienstverlening volgens de hoogste beoordelingscriteria, die we in het kader van een continu leerproces zelf hebben opgesteld – en continu doorontwikkelen.

Inkoopvoorwaarden

BEGA Sales is het aanspreekpunt in ons bedrijf voor alle vragen over de inkoop van materiaal, de communicatie met onze externe leveranciers en de organisatie van leveringsprocessen. We zien onszelf als de schakel tussen u als leverancier enerzijds en de gespecialiseerde afdelingen van ons bedrijf anderzijds. In een wederzijdse, op vertrouwen gebaseerde uitwisseling stellen we de richtlijnen voor de samenwerking op en vervolgens zorgen we ervoor dat de vastgelegde doelen worden bereikt.


Focus van materiaalinkoop

 • Gegoten aluminium delen
 • Extrusie aluminium profielen
 • Halffabricaten profielen en buizen (staal, aluminium, edelstaal)
 • Gedraaide onderdelen
 • Geperste onderdelen
 • (Laser-) snijwerk
 • Glas/Vlakglas
 • Spuitgegoten kunststof onderdelen
 • Afdichtingen (vormdelen, profielafdichtingen)
 • Normdelen/Verbindingselementen
 • SMD bouwdelen (actief/passief)
 • LED-netdelen
 • Drukwerk
 • Verpakkingsmateriaal
 • Draden, kabels


Wat verwachten we?

Wederzijds vertrouwen is volgens onze definitie de basis voor een succesvolle samenwerking. Daarom bepalen we met elkaar de kadergegevens en afspraken van ons partnerschap. Als uiterst betrouwbare externe aanbieder onderscheidt uw onderneming zich door professionaliteit en servicegerichtheid in de dagelijkse gang van zaken. Uw waardering voor onze samenwerking manifesteert zich in de kwaliteit van uw leveringen, in de zekerheid van de materiaalvoorziening door een constante leveringsbereidheid en betrouwbaarheid, en in het vermogen van uw onderneming om op te treden als probleemoplosser.

Wat bieden we?

We zien onszelf als eerlijke partner van onze externe aanbieders. We hechten belang aan een samenwerking op middellange tot lange termijn. Een regelmatige uitwisseling met vaste aanspreekpunten is voor ons vanzelfsprekend, om onze gesprekspartners continu op de hoogte te houden en alle processen zo ongecompliceerd mogelijk te kunnen afhandelen. We formuleren onze voorwaarden helder en bindend, omdat een hoge betrouwbaarheid van onze partners, een uitstekende materiaalkwaliteit van de leveringen en een constante leveringsbereidheid en -zekerheid voor ons onontbeerlijk zijn.


Word leverancier

Wilt u zich aanmelden als BEGA-leverancier? Dan horen we graag van u:

naar het contactformulier