Certyfikaty zarządzania

Aby zagwarantować systematyczne i ukierunkowane stosowanie polityki korporacyjnej, zarządzanie firmy BEGA jest certyfikowane w kilku obszarach. Oprócz certyfikacji ważne są dla nas również standardy zarządzania w takich obszarach, jak jakość, środowisko, energia, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Certyfikacje wystawiamy dla naszych lokalizacji w Menden, Limburg i Puurs (Belgia).

Deklaracja zgodności z REACH

Jakość

DIN EN ISO 9001:2015

Środowisko

DIN EN ISO 14001:2015

Energia

DIN EN ISO 50001:2018

Bezpieczeństwo i higiena pracy

DIN ISO 45001:2018