Oprawy Dark Sky

Oprawy przysłonięte o wysokiej wydajności

Przedstawione tutaj oprawy to wybór z naszej ogólnej oferty. Wszystkie te oprawy rozsyłają światło z wysoką wydajnością na oświetlaną powierzchnię i emitują mniej niż 1% strumienia świetlnego do górnej półprzestrzeni. Dokładne dane dotyczące strumienia świetlnego oprawy rozsyłanego do górnej półprzestrzeni oraz deklaracje dotyczące oceny BUG wg normy IES TM-15-07 oraz CEN Flux Code wg normy EN 13032-2 można znaleźć w kartach katalogowych poszczególnych opraw.

Ponadto w fazie planowania oświetlenia Dark Sky należy pamiętać o następującym: W regionie realizacji projektu mogą obowiązywać dodatkowe przepisy regionalne i krajowe, których odmienne lub dodatkowe wymagania należy uwzględnić.