Oprawy zewnętrzne

Oprawy ścienne

Prostokątne oprawy ścienne ze światłem odsłoniętym
Oprawy ścienne ze światłem przysłoniętym
Oprawy ścienne ze światłem kierowanym
Oprawy do oświetlania płaszczyzn
Lichtbaustein®
Liniowe oprawy ścienne
Oprawy wielkopowierzchniowe
Oprawy z numerem domu