Produkt i jakość

Odpowiedzialne oświetlenie zewnętrzne

Światło przyjazne dla środowiska

BEGA BugSaver ®
Światło przyjazne dla środowiska naturalnego dla ochrony zwierząt aktywnych nocą

Oprawy z technologią BEGA BugSaver ® zostały opracowane na potrzeby wydajnego oświetlenia zarówno w środowisku miejskim, jak i zbliżonym do naturalnego.

Takie oświetlenie zwiększa poczucie bezpieczeństwa ludzi, a dodatkowo chroni zwierzęta nocne.

Elastyczność w zakresie temperatury barwowej i natężenia światła pozwala wkomponować przysłonięte światło w otoczenie o różnych porach, bez zakłócania naturalnej równowagi. Bezpieczne oświetlenie terenu pozostaje przy tym podstawowym elementem projektu oświetlenia.


Duży plus – nasza technologia

  • W celu ochrony zwierząt aktywnych nocą barwę światła o temperaturze 3000 kelwinów można przełączać na barwę o odcieniu bursztynu

  • Mocno zredukowany udział światła niebieskiego w odcieniach bursztynu znacznie słabiej przyciąga owady

  • Efekt ten wzmaga dodatkowo redukcja natężenia światła w godzinach nocnych

  • Mniejsza ilość światła rozproszonego zapobiega niepotrzebnemu rozświetlaniu nocnego nieba

  • Świat flory i fauny ulega znacznie mniejszemu zaburzeniu

  • Sterowanie za pomocą sterowników BEGA BugSaver ® lub nadrzędnego sterownika oświetlenia DALI


Porównanie spektrum barw światła widzialnego dla owadów i spektrum światła diod LED – udział światła niebieskiego na poziomie ok. 440 nm jest znacznie mniejszy w przypadku diod LED emitujących bursztynowe światło


Przełączanie temperatury barwowej i redukcja mocy

Temperaturę barwową opraw można przełączać za pomocą sterowników BEGA BugSaver ® z 3000 kelwinów na barwę światła o odcieniu bursztynu z mocno zredukowanym udziałem światła niebieskiego, o temperaturze barwowej zbliżonej do 1800 kelwinów. Takie światło znacznie słabiej przyciąga owady. Inną opcją jest jednoczesna redukcja mocy do poziomu niższego natężenia oświetlenia.

Przełączanie w godzinach nocnych Celowe sterowanie temperaturą barwową i natężeniem światła w godzinach nocnych w znacznie mniejszym stopniu wpływa na środowisko życia wrażliwych na światło owadów, jednocześnie pozostając bez uszczerbku dla bezpieczeństwa przechodniów.


Sterowanie temperaturą barwową i natężeniem światła

Sterowanie oprawami odbywa się do wyboru za pomocą sterowników BEGA BugSaver ® (jeśli wymagane jest proste, izolowane rozwiązanie) albo za pomocą DALI DT8, zintegrowanego z dostępnym na miejscu systemem sterowania oświetleniem.

Sterowniki BEGA BugSaver ®

Do przełączania temperatury barwowej i jednoczesnego zmniejszania mocy służą trzy sterowniki BEGA BugSaver ®. Sterowanie może się odbywać za pośrednictwem fazy sterującej lub za pomocą wirtualnego obliczenia północy. Sterowniki zapewniają zasilanie prądem sterującym nawet 9 opraw BEGA BugSaver ®. Nie są wymagane żadne inne komponenty.

Więcej informacji

Integracja z systemami sterowania oświetleniem DALI

Oprawy z naszą technologią BEGA BugSaver ® można bez problemu zintegrować z inteligentnymi systemami sterowania (DALI DT8). Umożliwiają one wykorzystanie instalacji oświetleniowych zgodnie z zapotrzebowaniem i w sposób przyjazny dla środowiska:

  • nocna redukcja mocy lub wyłączenie
  • wykorzystanie czujników ruchu i/lub zmierzchu

Najprostszym i najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem niezależnym od istniejącej infrastruktury IP, które umożliwia realizację sterowania oświetleniem z dowolnego miejsca, jest BEGA Connect. Ten system zarządzania oświetleniem w pełni wykorzystuje elastyczność technologii BEGA BugSaver ®.

Na przykład opcje przełączania i redukcji można dostosować do bardzo zróżnicowanych wymagań dotyczących ochrony w różnych porach roku. W szczególności wiosną i latem należy uwzględnić czynniki, takie jak sprzyjające siedliska i wzmożona aktywność zwierząt nocnych. Pogodzenia wymagają kwestie takie, jak wydajne oświetlenie i uwzględnienie aspektów ekologicznych. .

W okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześniej zapada zmrok, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludziom wymusza wydłużenie działania oświetlenia. Cykl roczny i życiowy zwierząt nocnych pozwala na takie rozszerzenie wykorzystania światła w odpowiednich siedliskach ludzkich w czasie, gdy aktywność zwierząt jest znacznie mniejsza.

Dowiedz się więcej o BEGA Connect

Zgodne z normami oświetlenie ulic i ścieżek z wykorzystaniem bursztynowej barwy światła

Stosowanie bursztynowej barwy światła w celu ochrony zwierząt nocnych spełnia wymogi dotyczące oświetlenia ulic i ścieżek zgodnie z normą DIN EN 13201:2015. Natężenie oświetlenia i luminancja na powierzchni użytkowej są niemal identyczne w przypadku obu barw światła. Dotyczy to również wymaganych odstępów pomiędzy oprawami.

Zgodne z normami oświetlenie ulic i ścieżek

Ulica oświetlona barwą światła o temperaturze 3000 K

Ulica oświetlona bursztynową barwą światła (o temperaturze zbliżonej do 1800 K)


Oprawy z technologią BEGA BugSaver ®