DALI-2 sekvensmodul

DALI-2 sequencer-modulen muliggjør en automatisk tidsbasert utførelse av kommandosekvenser. En sekvens tilsvarer en serie med sceneanrop eller en hvilken som helst sekvens av kommandoer.

4 forskjellige sekvenser kan defineres. Den aktive sekvensen startes og stoppes via DALI-kommandoer. Hus for DIN-skinnemontering og boksinstallasjon er tilgjengelig. Sekvenser kan utføres én gang eller syklisk.

DIN-skinnevarianten har 4 koblingsinnganger for nettspenning for å starte sekvensene og 4 lysdioder for å vise kjøresekvenser.

DALI Cockpit-programvaren er tilgjengelig for nedlasting på vår nettside for konfigurasjon.

Tekniske data