Ukompliserthetens høye kunst

An introduction to intelligent light control

Intelligent lysstyring tilpasser seg behovene. Den muliggjør kraftige og energibesparende implementeringer takket være fleksibelt integrerbare enkeltkomponenter, frittstående løsninger eller sømløst integrerbare delsystemer.

Et profesjonelt lysstyringssystem følger det enkelte prosjekt og dets krav. Den er enkel å sette opp og bruke. Det skaper forbindelser. Lysstyring er basert på behov - ikke omvendt. Innenfor ulike bruksområder må det tas hensyn til individuelle kriterier som kan ivaretas av ulike egnede systemer. For planleggingen betyr dette at du kan velge mellom fleksibelt integrerbare enkeltkomponenter, uavhengige stand-alone-løsninger eller sømløs integrering i overordnede systemer. Intelligent lysstyring med skreddersydde og teknisk pålitelige BEGA-løsninger tilbyr styring på høyeste nivå: pålitelig, ukomplisert og fleksibel.

Brukernes behov implementeres i like stor grad som prosjektets krav. Sikkerhet skapes i like stor grad av behovsbelysning og tilstedeværelsessimulering. Det tas hensyn til miljøaspekter, og nattaktive dyr påvirkes både i sitt nærmiljø og i omgivelsene for øvrig. Energi spares med høyest mulig effektivitet - døgnet rundt. Kunsten er å kombinere alle krav med en behagelig enkel betjening. Da er det enkelt å organisere styring, raske endringer, overvåking og videreutvikling. Takket være den ukompliserte veiledningen kan styringssystemet dessuten uten problemer overlates til andre for bruk.

Våre løsninger for lysstyring gir deg en komplett pakke: intelligent styrt, energieffektiv belysning som ivaretar menneskers følelse av trygghet og velvære, samtidig som den tar hensyn til miljøet.

Communal infrastructure
Boliger
Kommersielle lokaler
Private eiendommerPrivate homes