Produkt og kvalitet

Pålitelig utvendig belysning

Miljøvennlig lys

Dark Sky: Armaturer til naturnære omgivelser

Armaturene i sortimentet «Dark Sky» retter lyset på en høyeffektiv måte mot området som skal belyses og avgir mindre enn 1 % av armaturlysfluksen til armaturens øvre halvdel.

Nøyaktige data om andelen armaturlysfluks i den øvre halvdelen samt informasjon om BUG-klassifisering iht. til IES TM-15-07 og CEN-fluks-kode iht. EN 13032-2 er tilgjengelige i databladene for de enkelte armaturene på BEGAs nettsted sammen med gjeldende regionale forskrifter.

Du finner alle Dark Sky-armaturer her


BUG-rating iht. IES TM‑15‑07

Systemet som brukes til å undersøke armaturer med fotometriske data, er basert på målinger av innfallende lys:

B acklight – lys bak armaturen U plight – lys over armaturen G lare – gjenskinn

De målte lumenverdiene er klassifisert på en skala fra 0 (lav verdi) til 5 (høy verdi). Dette må sammenlignes med gjeldende regionale forskrifter.

CEN Flux Code iht. EN 13032‑2

Prosentandel av lysfluksandel fra armaturen som stråler oppover og nedover i definerte romvinkler. Et siffer er tilordnet hvert segment.