Servicesøyler

for strømforsyning i offentlige og kommersielle anlegg

Vi leverer servicesøyler for tilkobling av elektrisk drevne apparater samt strømforsyningen i offentlige anlegg samt industrianlegg.

Servicesøyler med installasjonsinnsatser er ferdigkablet og tilkoblingsklar fra fabrikken.

Tekniske data

Kapslingsgrad IP X4

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Forbindelsesklemmer

71 258 med 4 CEE-stikkontakter 16 A · 250 V AC

70 384 med 2 CEE-stikkontakter 16 A · 250 V AC og 2 CEE-stikkontakter 16 A · 400 V AC

Installasjonen må gjennomføres av autorisert installatør. Til installasjon og drift av disse apparatene må nasjonale sikkerhetsforskrifter overholdes.

BEGA servicesøylene i denne serien monteres med en montasjeplate på et lokalt underlag eller på et fundament av varmeforsinket stål. Fundamenter er tilbehørsdeler og må bestilles separat.

Husfarge grafitt

Bildegalleri