Servicesøyler

for strømforsyning i offentlige og kommersielle anlegg

Vi leverer servicesøyler for tilkobling av elektrisk drevne apparater samt strømforsyningen i offentlige anlegg samt industrianlegg.

Servicesøyler med installasjonsinnsatser er ferdigkablet og tilkoblingsklar fra fabrikken.

Servicesøyler uten installasjonsinnsatser gir muligheten til å velge type og antall installasjonsinnsatser i henhold til spesifikt behov. Disse servicesøylene leveres da tomme med de respektive installasjonsinnsatsene som er bestilt.

Tekniske data

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Forbindelsesklemmer Med låsbar luke

71 013  med 2 CEE-stikkontakter 16 A · 400 V AC 3 CEE-stikkontakter 16 A · 250 V AC 3 Stikkontakter m/jord type F 16 A · 250 V AC 1 FI-jordfeilbryter 40 A · 30 mA 2 Effektvernebrytere C 16 A 3-pol. 6 Effektvernebrytere C 16 A 1-pol.

71 014  uten installasjonsinnsatser med 2 sikringsbokser, 8 deler

Installasjonen må gjennomføres av autorisert installatør. Til installasjon og drift av disse apparatene må nasjonale sikkerhetsforskrifter overholdes.

BEGA servicesøylene i denne serien monteres med en montasjeplate på et lokalt underlag eller på et fundament av varmeforsinket stål. Fundamenter er tilbehørsdeler og må bestilles separat.

Husfarge grafitt

Bildegalleri