Servicesøyler

for strømforsyning i offentlige og kommersielle anlegg

Vi leverer servicesøyler for tilkobling av elektrisk drevne apparater samt strømforsyningen i offentlige anlegg samt industrianlegg.

Servicesøyler med installasjonsinnsatser er ferdigkablet og tilkoblingsklar fra fabrikken.

Servicesøyler uten installasjonsinnsatser gir muligheten til å velge type og antall installasjonsinnsatser i henhold til spesifikt behov. Disse søylene leveres da tomme med de installasjonsinnsatsene som er blitt bestilt.

Tekniske data

Kapslingsgrad IP 44

Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Forbindelsesklemmer

Installasjonen må gjennomføres av autorisert installatør. Til installasjon og drift av disse apparatene må nasjonale sikkerhetsforskrifter overholdes.

BEGA servicesøylene i denne serien monteres med en montasjeplate på et lokalt underlag eller på et fundament av varmeforsinket stål. Fundamenter er tilbehørsdeler og må bestilles separat.

Husfarge grafitt

Bildegalleri