DALI-krysstast

Funksjoner som grupper, scener eller trappeoppgangstyring kan tildeles kryssbryteren med fire taster, med programvaren DALI-cockpit. Passer til Tunable White (TW) og Colour Control (CC).

Alle DALI-systemkomponenter

Den romspesifikke lysstyringen

Tekniske data

Fire knapper for funksjoner som kan tilordnes fritt. Grupper, lysscener eller styring av trapperom kan tilordnes. Også egnet til manuell styring av LED- og Tunable White-armaturer (DT 6, DT 8).


Nedlastinger

DALI-cockpit

Praktisk programvare til konfigureringen av DALI-systemer og overvåking av kommunikasjonen på DALI-bussen.

mer informasjon og nedlasting