DALI-følermodul

For montering i bryter- og hulromsbokser

For opptil fire potensialfrie brytere / taster / 100-kΩ-potensiometere med funksjon som kan tilordnes fritt. For konfigurasjon er programvaren DALI-cockpit tilgjengelig for nedlasting på vårt nettsted.

Alle DALI-systemkomponenter

Den romspesifikke lysstyringen

Tekniske data


Nedlastinger

DALI-cockpit

Praktisk programvare til konfigureringen av DALI-systemer og overvåking av kommunikasjonen på DALI-bussen.

mer informasjon og nedlasting