DALI-programmer

til parametrisering av DALI-driftsenheter

Fire knapper kan programmeres med DALI-parametere. Konfigurasjon og parametrisering av DALI-komponentene gjøres komfortabelt via gratisappen BEGA Tool.

Alle DALI-systemkomponenter

Den romspesifikke lysstyringen

Tekniske data