DALI-strømforsyning

For strømforsyning av DALI-driftsenheter i en DALI-linje.

Alle DALI-systemkomponenter

Den romspesifikke lysstyringen

Tekniske data

For strømforsyning av DALI-driftsenheter på en DALI-linje med opptil 15 DALI-enheter.

For strømforsyning av DALI-enheter opptil maksimalt 250 mA i en DALI-linje.